Освітня програма «Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність»

Соціальний працівник – це фахівець з надання допомоги різним категоріям населення.

Він володіє усім спектром базових soft skills, які легко застосовуються у різних сферах і не обмежені вузькою професійною спеціалізацією. Емоційна та цифрова грамотність, критичне та екологічне мислення – основні інструменти соціального працівника. Саме вони входять у перелік найбільш затребуваних навичок до 2030 року за версією Економічного форуму у Давосі (2017 р.).

Крім того, соціальний працівник:

 1. Глибоко розбирається у законодавчих аспектах надання соціальних послуг. Володіє всіма необхідними навичками для захисту людини у кризових ситуаціях.
 2. Вміє ефективно вести переговори та володіє навичками виходу з конфліктних ситуацій.
 3. Володіє навичками проектного менеджменту.
 4. Вміє працювати з групою та індивідуально, знає основи HR та мотивації.

Цій професії не загрожує вимирання через глобалізацію чи бурхливий розвиток цифрових технологій. Підтримка людини на робочому місці та консультація face-to-face стане невід’ємної частиною світу швидких технологій.


Випускова кафедра

кафедра філософії


Силиабуси

Силабуси навчальних дисциплін

Силабус_Волонтерський_рух_в_Україні_та_світі
Силабус_Вступ_до_спеціальності
Силабус_Гендерна_складова_в_міжнародних_та_національних_проєктах
Силабус_Документаційне_забезпечення_проєктної_діяльності_в_СР
Силабус_Дослідницька_діяльність_в_соціальній_роботі
Силабус_Етика_соціальної_роботи
Силабус_Іноземна_мова
Силабус_Іноземна_мова_професійного_спрямування
Силабус_Культура_мови_та_ділове_мовлення
Силабус_Культурологія
Силабус_Логіка
Силабус_Медико-соціальні_основи_здоров’я
Силабус_Методи_і_технології_соціальної_роботи
Силабус_Курсова_робота_Методи_і_технології_соціальної_роботи
Силабус_Методи_соціологічних_досліджень_в_проєктній_діяльності
Силабус_Міжнародний_та_національний_досвід_організації_системи_соціального_захисту_населення
Силабус_Міжнародні_і_національні_практики_впровадження_соціальних_проєктів
Силабус_Педагогiка
Силабус_Правові_засади_соціальної_роботи
Силабус_Проєктні_технології_в_соціальній_роботі
Силабус_Курсова_робота_Проєктні_технології_в_соціальній_роботі
Силабус_Професійна_майстерність_соціального_працівника
Силабус_Психодіагностика_в_соціальній_роботі
Силабус_Психологія
Силабус_Соціальна_педагогіка
Силабус_Соціальна_психологія
Силабус_Соціальна_робота_з_різними_категоріями_та_групами_клієнтів
Силабус_Соціологія
Силабус_Теорія_і_практика_волонтерської_діяльності
Силабус_Курсова_робота_Теорія_і_практика_волонтерської_діяльності
Силабус_Теорія_та_історія_соціальної_роботи
Силабус_Технології_вирішення_та_попередження_конфліктів_в_соціальній_роботі
Силабус_Тренінгові_технології_у_волонтерській_діяльності
Силабус_Україна_в_контексті_історичного_розвитку_Європи
Силабус_Управління_міжнародними_соціальними_проєктами_та_волонтерськими_програмами
Силабус_Курсова_робота_Управління_міжнародними_соціальними_проєктами
Силабус_Фізичне_виховання
Силабус_Філософія
Силабус_Iнформаційні_технології_в_соціальній_роботі
Методичні_рекомендації_до_підготовки_кваліфікаційної_роботи
Програма_Практика-4к
Навчальні плани

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 231 Соціальна робота 2020 р.

Нормативні освітні компоненти:

Цикл загальної підготовки: …
Цикл професійної підготовки: …

Вибіркові освітні компоненти:

Цикл загальної підготовки (загальноуніверситетський каталог): …
Цикл професійної підготовки (міжфакультетський/факультетський/кафедральний каталог) …

Форма та терміни навчання:
 • денна форма навчання – 3 роки 10 місяців
 • заочна форма навчання –3 роки 10 місяців
Назва кваліфікації

Бакалавр з соціальної роботи

Вартість навчання

Вартість навчання (2020 рік):

Денна форма навчання: 29 000 грн./рік
Заочна форма навчання: 16 800 грн./рік
Термін подання оригіналів документів уточнюється.

Джерело на сайті Приймальної комісії

Працевлаштування

Отримання диплому кваліфікаційного рівня «бакалавр» кваліфікації «соціальній працівник», кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «фахівець соціальної роботи» та кваліфікаційного рівня «магістр» кваліфікації «професіонал в галузі соціального захисту населення» згідно з Державним класифікатором професій дає змогу займати посади:

 •         Проджект-менеджер в соціальних проєктах
 •         Тренер, коуч, фасилітатор
 •         Спеціаліст з моніторингу та оцінки
 •         Експерт-консультант із суспільно-політичних питань
 •         Фахівець по роботі з громадами
 •         Менеджер по роботі з партнерськими організаціями
 •         Координатор волонтерських груп
 •         Інспектор пенсійного фонду
 •         Спеціаліст у геронтології, міграціології, експерт з гендерних питань тощо.
 •         Керівник соціального розвитку підприємств
 •         Фахівець з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т.п.
 •         Викладач вищого навчального закладу
 •         Науковий співробітник в галузі соціально-політичних наук

Стандарт вищої освіти бакалавр спеціальності 231 Соціальна робота