Аспірант:
Курусь Микита Володимирович
Тема дисертації:
Сенс життя в сучасному гуманістичному психоаналізі
Науковий керівник:
Сторіжко Людмила Василівна

Публікація:
Курусь М. В. Психологические и экзистенциальные аспекты проблемы отчуждения в концепции Э. Фромма. Всеукраїнська науково-практична конференція: Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи (15 жовтня 2020 р., м. Умань) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань : ВІЗАВІ, 2020. 256 с. – с. 106-108
Ключові слова:
екзистенціальний психоаналіз, особистість, екзистенція, есенція, буття, відчуження, індивідуальність
Публікація:
Курусь М. В. Логотерапия В. Франкла – путь обретения экзистенциальных смыслов. Соціальна робота і сучасність: теорія та практика професійного й особистісного розвитку соціального працівника: Матеріали Десятої Міжнародної науково-практичної конференції (18 грудня 2020 року, м. Київ). / Укладачі: Богачев Р.М., Тесленко В.В., Покулита І.К., Колотило М.О., Зуєв В.М. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 266 с. – с. 108-110
Ключові слова:
логотерапія, екзистенційні смисли, самість, персона,
Публікація:
Курусь М. В. Творчість як прояв людської екзистенції. Філософські засади креатосфери у контексті творчості: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Покулита І.К., Гавва О.В. – К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2019.
Ключові слова:
творчість, людська екзистенція, креативність,
Публікація:
Сторіжко Л.В. Філософські основи гуманістичного вчення про особистість. Znanstvena mizel. 2018. №19, Vol. 2. P.49-53. http://www.znanstvena-journal.com/wp-content/uploads/2020/10/Znanstvena-misel-journal-№19-Vol-2.pdf
Ключові слова:
особистість, несвідоме, мотивація, гуманістичний психоаналіз
Публікація:
Сторіжко Л.В. Проблема людської природи як концепту ідентичності в психоаналітичній філософії. Вища освіта України. 2019. С. 25-38.
https://wou.npu.edu.ua/images/arhiv/2019/02_2019/5.pdf
Ключові слова:
гуманістичний психоаналіз, особистість, самоактуалізація, екзистенція, мотивація, концепт, ідентичність
Публікація:
Сторіжко Л.В. Екзистенціальний психоаналіз – нова методологія пізнання сутності людини. Часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 7. Релігія, культура, філософія. №40(53). 2019. С.44-57.
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/26513/Storizhko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ключові слова:
екзистенціальний психоаналіз, особистість, екзистенція, есенція, буття, буття-у-світі, креативність, прагнення, емоції, індивідуальність
Публікація:
Haidamaka O., Kolisnyk-Humeniuk Y., Storizhko L., Marchenko T., Poluboiaryna I., Bilova N. (2022). Innivative Teaching Technologies in Postmodern Education: Foreign and Domestic Experience. Postmodern Openings, 13 (1 Sup1), 159-172 https://doi.org/10.18662/po/13.1Sup1/419
Ключові слова:
освіта постмодерну, інноваційні технології освіти, модерн, постмодерн