Аспірант:
Zhan Na / Чжань На
Тема дисертації:
Етичний аналіз соціального статусу жінок у сучасному Китаї
Науковий керівник:
Стребкова Юлія Віталіївна

Публікація:
Zhan Na (2021). The changing process of women’s social status in Chinese history and its influence on literary works. European philosophical and historical discourse. Vol. 7 (3), р.101-106.
Ключові слова:
Women’s social status, literary works, gender equality, Chinese history, Change of mind
Публікація:
Zhan Na (2021). Ethical analysis of the social status of women in contemporary China. European philosophical and historical discourse. Vol. 7 (4) С. 72-78. DOI: 10.46340/ephd.2021.7.4.10
Ключові слова:
Ethical analysis, Gender equality, Female participation in politics, Female employment, Female education
Публікація:
Стребкова Ю., Чжань Н. Аналіз візуальних образів жінок-військових у китайських та українських Інтернет-виданнях 2020 – початку 2022 років. 1. 2022. Випуск 30. С. 114–120. https://doi.org/10.17721/2520-2626/2022.30.16
Ключові слова:
semiotic analysis, readiness for war, philosophical comparative studies, military women, gender analysis, semantic analysis, Armed Forces of Ukraine, China
Публікація:
Стребкова Ю. В. Підготовка соціальних працівників у контексті цивільно-військової співпраці (гендерний аспект). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство. 2018. Вип. 1(20). С. 53-56. https://core.ac.uk/download/pdf/323528744.pdf
Ключові слова:
social work, civil-military collaboration, gender aspect of conflicts
Публікація:
Стребкова Ю. В. Гарантування безпеки жінок та дівчат в умовах збройних конфліктів. Українознавчий альманах. 2019. Вип. 25. С. 115-120. https://doi.org/10.17721/2520-2626/2019.25.18
Ключові слова:
gender, security, conflicts, structural violence, religious fundamentalism
Публікація:
Стребкова Ю. В. Українські практики сурогатного материнства у світових трендах біополітики. Українознавчий альманах. 2020. Вип. 26. С. 81-86. https://doi.org/10.17721/2520-2626/2020.26.12
Ключові слова:
biopolitics, surrogate motherhood, modern Ukrainian society, ethical risks, moral panics
Публікація:
Стребкова Ю., Дранник В. Викладання філософії за методом «рівний-рівному» у контексті деконфліктизації педагогічного процесу. Українознавчий альманах. 2021. Вип. 29. С. 171-175.
https://doi.org/10.17721/2520-2626/2021.29.23
Ключові слова:
philosophy teaching, peer-to-peer methods, pedagogical process, conflict teacher-students, philosophy for engineers