Аспірант:
Терещенко Оксана Вікторівна
Тема дисертації:
Соціальна міграція як предмет філософського дослідження
Науковий керівник:
Препотенська Марина Петрівна

Публікація:
Терещенко О.В. Проблеми соціокультурної трансформації світогляду мігрантів на прикладі українсько- грецьких зв’язків. Освітній дискурс. Зб. наукових праць. 2019. Вип.14. С. 72-83. http://ukr.journaldiscourse.com/index.php/ed_2017/article/view/140
Ключові слова:
світогляд, комунікація, трансформаціі?, емігрант, мобільність, соціальнии? шок
Публікація:
Терещенко О.В. Соціальна адаптація
мігрантів в умовах всесвітньої кризи 2020 (Україна – Греція). Гілея: науковий вісник. 2021. Вип. 160. С.95-99. https://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/5949/1/Rada_ministriv.pdf
Ключові слова:
Антропологічна криза, демократія, комунікація, мігрант, емігрант, остарбайтер, експат, інтеграція, адаптація
Публікація:
Терещенко О.В. Подвійна ідентичність як засіб адаптації мігрантів в умовах глобальної кризи. «Annali d’Italia» journal. Серія: філософські науки, 2021. № 25(2). С. 55-59. http://www.anditalia.com/wpcontent/uploads/2021/11/Annali-d’Italia-№25-part-2-2021.pdf
Ключові слова:
Антропологічна криза, демократія, комунікація, мігрант, емігрант, остарбайтер, експат, інтеграція, адаптація, культурація, інтеграція, соціалізація
Публікація:
Терещенко О.В. Особливості україно-грецьких міграційних процесів. Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами. (24.10.2019, м. Львів) Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. С. 192-193
Ключові слова:
Міграційний процес, лімінальність. подвійна ідентичність, соціальні проекти, мультикультуралізм, культурація, соціокультурна адаптація
Публікація:
Препотенська М. Міжнародні соціальні пітчинги у контексті мігрантських рухів. Соціальна робота: виклики сьогодення. Інноваційні соціальні проєкти та волонтерські практики: Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 листопада 2021 року). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 202-206.
Ключові слова:
Мігрантські рухи, соціальні пітчинги, соціокультурна адаптація, мультикультуралізм, політика «плавильного котла», мігрант, емігрант, експат, біженець
Публікація:
Prepotenska M., Tereshchenko O. Urban study: from lockdown to smart city. Sophia Prima: dialogue of eternal recurrence International Humanitarian Journal. No. 3 (1), 2020. Р. 7-13. https://sophiaprima.uan.ua/wpcontent/uploads/2020/12/4.pdf
Ключові слова:
Urban study, локдаун, Місто, криза, форс-мажорні обставини, екологічність, адаптація, Європа
Публікація:
Prepotenska M. Tolerance in discourses of urbo performances. Journal of science. Lyon. №7/2020. С. 67-71
http://repository.vsau.org/getfile.php/24795.pdf
Ключові слова:
Толерантність, комунікація, міграції, конфліктогенність, дискурс, мультикультуралізм
Публікація:
Prepotenska M. Totalitarian and Democratic Rhetoric as an Indicator of the Relations of Power in the Contemporary Information Society. – Postmodern Openings, 2022, vol. 13, issue 1Sup1, 350-376
https://doi.org/10.18662/po/13.1Sup1/431
Ключові слова:
Демократія, міграції, тоталітаризм, комунікація, риторика, дискурс, антропологічна криза, інтеграція
Публікація:
Препотенська М. П. Толерантність як фактор конфліктогенності: соціально-філософський ракурс. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. 2020. Вип. 2 (88). С. 113-122.
http://eprints.zu.edu.ua/32214/1/13.pdf
Ключові слова:
лімінальність, толерантність, конфліктогенність, соціальні активності, дискурс комунікації, конформізм, толерантність, конфлікт