Викладачі та аспіранти кафедри проходили стажування та підвищення кваліфікації у наукових  установах, навчальних закладах та інших організаціях:

Інститут наук про людину (Institut fur die Wissenshcaften vom Menschen) (м.Відень, Австрія);

Асоціація «ART culture et créativité» (м. Париж, Франція);

Університет Велико Тирново ім. Св. Кирила і Мефодія (Республіка Болгарія);

Вища школа філософії при Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України;

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Викладачі та аспіранти кафедри проходили стажування та підвищення кваліфікації за такими програмами:

«Ідеї без кордонів» як проєкти позаакадемічних форм практичної філософії;

Outstanding Personalities: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World;

The New Centre For Research&Practice “Transdisciplininary Studies”;

Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience;

SSWU TCHR001: Teachers` Smartup: Summer Edition;

Research Methods Course;

Академічна доброчесність;

Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі історичних, політичних, філософських та соціологічних наук;

Викладацька робота: простір для представлення різноманіття;

STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти;

ЮрФем освіта;

Злочини під час війни: міжнародно-правовий і гендерний дискурс;

Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти;

Цифрові інструменти Google для освіти. Базовий рівень;

Цифрові інструменти Google для освіти. Середній рівень;

Цифрові інструменти Google для освіти. Поглиблений рівень;

Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності;

Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle;

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання;

Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача;

Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця в галузі соціальної роботи;

Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності;

Як віднайти та розповісти історію вашої місцевості? Складаємо екскурсійні маршрути разом.