Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Положення про порядок реалізації студентами факультету соціології і права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Загальноуніверситетський КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021-22 н.р.)

Довідник навчальних дисциплін для розробників освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів 2021
[2020-21 н.р.]

😷 Організація та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року

Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі (Наказ № 7-148 ВІД 21.08.2020)

😷 Зимова сесія та проведення захистів (2020-2021 н.р.)

Про затвердження Регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Регламенту організації і проведення захистів к

Регламенти сесії та атестації (Додаток1_27-11-20)

Регламенти сесії та атестації (Додаток2_27-11-20)

😷 Організація та проведення освітнього процесу в віснянному семестрі 2020/2021 навчального року

Наказ НУ/9/2021 від 21.01.2021 “Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу у весняному семестрі 2020/2021 навчального року” 

Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі (Наказ № 7-148 ВІД 21.08.2020)

Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (НАКАЗ № 7-73 від 17.04.2020)[2019-20 н.р.]

Загальноуніверситетський КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2020-21 н.р.)

Наказ №7/86 від 08.05.2020р. “Про затвердження Тимчасового регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Тимчасового регламенту організації і проведення захистів дипломних робіт (проектів)/магістерських дисертацій та випускних екзаменів”