Громадське обговорення проекту  освітньо-наукової програми «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 25 квітня 2024 року включно на адресу кафедри філософії або подати через форму


Громадське обговорення проекту освітньо-наукової програми «Соціальна робота» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 25 квітня 2024 року включно на адресу кафедри філософії або подати через форму


Громадське обговорення проекту освітньо-професійної програми «Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність» за спеціальністю 231 Соціальна робота другого(магістерського) рівня вищої освіти

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 25 квітня 2024 року включно на адресу кафедри філософії або подати через форму


Громадське обговорення проекту освітньо-професійної програми «Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність» за спеціальністю 231 Соціальна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 25 квітня 2024 року включно на адресу кафедри філософії або подати через форму


Громадське обговорення проекту ОНП другого рівня «Європейські студії». Проект міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Європейські студії» за спеціальностями 032 Історія та археологія, 033 Філософія другого (магістерського) рівня вищої освіти

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 15 квітня 2024 року на адресу гаранта програми або подати через електронну форму


ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
“Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність” перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
за спеціальністю 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота
кваліфікація Бакалавр з соціальної роботи


ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота кваліфікація Магістр з соціальної роботи


ПРОЕКТ “ФІЛОСОФІЯ” ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
Третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 033 Філософія галузі знань 03 Гуманітарні науки
кваліфікація доктор філософії з філософії


ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота Кваліфікація: доктор філософії (PhD)