ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
“Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність” перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
за спеціальністю 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота
кваліфікація Бакалавр з соціальної роботи


ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота кваліфікація Магістр з соціальної роботи


ПРОЕКТ “ФІЛОСОФІЯ” ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
Третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 033 Філософія галузі знань 03 Гуманітарні науки
кваліфікація доктор філософії з філософії


ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота Кваліфікація: доктор філософії (PhD)