Педагогічна практика

Силабус

Форма договору про проведення практики студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/42

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
https://osvita.kpi.ua/node/11

Методичні рекомендації з питань організації практики студентів
https://osvita.kpi.ua/node/13