Назви гуртків, наукові керівники, кількість задіяних студентів

Науковий гурток «Економічно філософський гурток»

Наказ про створення 1-180 від 17.06.2015.
Науковий керівник – ст. викл. Піхорович В.Д.
Кількість залучених студентів – 30 осіб.


Науковий гурток «Соціокультурне проєктування»

Наказ про створення 1-95 від 26.03.2014
Науковий керівник – проф. Федорова І.І.
Кількість залучених студентів – 10 осіб


Гурток соціогуманітарного спрямування «Проєктні технології та волонтерська діяльність в соціальній роботі»

Наказ про створення – 1-264 від 01.09.2020 р.
науковий керівник – доцент Мацик К.В.


Науковий гурток «Соціальна робота»

Ініціативно сформований проф. Тесленком В.В.


Гурток соціогуманітарного спрямування «Зелена соціальна робота, соціальна інженерія та сталий розвиток»

Ініціативно сформований викл. Петрова С.О.


Науковий гурток для аспірантів та студентів “Докторський клуб”
Гурток створений для поглибленого вивчення світової теоретичної класики. Протягом останніх двох років члени гуртка читають і обговорюють “Лекції з історії філософії” Гегеля.

Гуртком було ініційовано проведення на базі кафедри щорічної міжнародної конференції “Гегелівські штудії”.

Зараз силами гуртка готується до випуску колективна монографія “Історична доля та історичні перспективи сократичної традиції в європейській освіті”.


Студентський гурток “Читацький клуб”

Гурток був створений три роки назад за ініціативою студенток групи СР-01 Софії Моспан і Людмили Сіденко. Сьогодні серед його членів не тільки багато студентів інших факультетів КПІ та вузів України, але і людей, які вже давно закінчили навчання. Першим публічним заходом гуртка була презентація на нашому факультеті роману “День до вечора”, автором якого є випускник ФСП Олександр Демарьов. Тепер він активний член нашого гуртка.

За три роки ми ознайомилися з багатьма творами світової літератури. Останній рік читаємо і обговорюємо українську літературну класику. Зазвичай ми заздалегіть читаємо твір і на гуртку обговорюємо його, але улюбленим жанром членів гуртка є читання по ролях драматичних творів.