Аспірант:
Тімашова Олександра Сергіївна
Тема дисертації:
Соціально-комунікативні виміри благополуччя в урбаністичному середовищі
Науковий керівник:
Препотенська Марина Петрівна

Публікація:
Тімашова О. С. Соціальний перформанс як спосіб комунікації незнайомців у публічному просторі. Habitus. №10. 2019. С.34-37
Ключові слова:
перформанс, «комунікація незнайомців», соціальна взаємодія, комунікація груп, публічниий простір, авторитетна
модель комунікації, культурний код, публічний простір
Публікація:
Тімашова О.С. Екологія урбаністичного середовища у контексті поведінкових патернів городян. Мультиверсум. № 3-4. 2018. С. 45-53
Ключові слова:
урбаністичне середовище, урбаністичний простір, соціальна екологія, екологія міського середовища, комунікація, комунікаційна безпека, екологія поведінки, поведінкові патерни
Публікація:
Препотенська М. П., Тімашова О. С. Філософія міста: бідність і багатство у контексті сегрегації простору. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : Збірник наукових праць. 2017. № 3 (48). С. 63–70.
Ключові слова:
мегаполіс, просторова сегрегація, багатство, бідність, андерклас, ІТ-еліта, креативний клас міста
Публікація:
Препотенська М.П. Homo Urbanus: феномен людини мегаполісу: Монографія. К.: Інтерсервіс, 2020. 444 с.
Ключові слова:
ІКТ, антиутопії, натуральна і штучна природа, екологія міста, техногенна цивілізація, креативний клас, креативне місто, мегаполіс, просторова сегрегація, багатство, бідність, андерклас, ІТ-еліта, креативний клас міста
Публікація:
Препотенська М.П. Homo Urbanus в епоху високих технологій. Людина і штучний інтелект. Підхід філософської антропології як метаантропології: збірник наукових праць / За ред. Н. Хамітова і С. Крилової. К.: КНТ, 2020. C. 80-86. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/32553/Human%20and%20artificial%20intelligence_2020.pdf?sequence=1
Ключові слова:
діджитал-технології, креативний клас, інновації, філософія міста, антропологія міста
Публікація:
Prepotenska M., Angelova V. Urban studies: universal interdisciplinary strategies. – Advanced Education. Scientific journal, Issue 9/2018. р. 73-83. https://doi.org/10.20535/2410-8286.133988 (Web of Science)
Ключові слова:
соціологія міста, польові дослідження, інтердисциплінарність, креативне місто, моніторинг