ПРОЕКТ рішення щодо затвердження концепції журналу «TECHNE» засідання кафедри філософії факультету соціології і права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Інформація щодо журналу «TECHNE» ініційованого кафедрою філософії факультету соціології і права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

“TECHNE” (грец. τέχνη — мистецтво, майстерність, уміння людини з творчою складовою).

Унікальність журналу є втілення основної візії Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського “Допомагати створювати суспільство майбутнього на засадах концепції сталого розвитку …” та поєднання філософських розвідок з соціальними технологіями і практиками соціальної роботи.

Галузь і проблематика журналу «TECHNE»:

033 “Філософія”: Філософія науки і техніки; Творчість у формі практичної всезагальності; Креатосфера людина-людей-людства, перетворені форми; Когнітивна сфера суспільства і людини, інтернету тощо.

231 “Соціальна робота”: Інноватика соціальної роботи: теорія і методологія, практики, втручання (інтервенції) та технології сучасної соціальної роботи; Менеджмент соціальної роботи: управління, організація й оптимізація функціонування інституцій соціальної роботи тощо.

Призначений для співробітників науково-дослідних організацій, наукових фахівців, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Періодичність виходу журналу «TECHNE» планується двічі на рік.                                                                                  

Орієнтовна кількість статей у випуску: від 10 до 15.

Журнал «TECHNE» планується до видання у друкованому та електронному форматі.

Мова публікацій – українська, англійська.

Джерела фінансування: кошти авторів; грантові кошти; кошти спонсорів.

Заплановано подання журналу на включення до Переліку наукових фахових видань (категорія “Б”) після 2 випусків. В перспективі, через 2-3 роки, планується подання документів журналу на подальшу індексацією у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus.

Склад редколегії «TECHNE» буде представлений дослідниками з України, Німеччини, Польщі, Болгарії, Франції та передбачає не тільки видання журналу, а й проведення спільних наукових конференцій, методологічних семінарів, круглих столів з актуальних проблем філософських та соціальних наук.

Розділи журналу: Наукові статті, інтерв’ю з експертами, огляди, рецензії, дискусії, переклади, архіви, нові видання, наукове життя.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ:

Інформаційний лист журналу