Переглянути презентацію PDF у високій якості


Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти кафедри філософії

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса приміщення Найменування власника майна Площа

(кв. метрів)

Навчальний корпус № 1

(пр-т Перемоги 37 )

КПІ імені Ігоря Сікорського 27945,1
Навчальний корпус № 7 (пр-т Перемоги 37-к) КПІ імені Ігоря Сікорського 32349,7
Навчальний корпус № 19 (вул.  Політехнічна 39) КПІ імені Ігоря Сікорського 21978,4

За кафедрою філософії закріплені окремі приміщення загальною площею 170,3 м2 в навчальному корпусі №7, а саме:

  • кабінет №517 завідувача кафедрою (33,5 м2);
  • методичний кабінет №534 (69,4 м2) на 55 посадкових місць та налічує приблизно 2000 примірників навчально-методичної та наукової літератури, яку можуть використовувати студенти під час підготовки до семінарських занять. Студенти, аспіранти та викладачі кафедри також мають можливість користуватися електронним каталогом методичного кабінету та використовувати підключення до мережі Інтернет через точки доступу Wi-Fi.
  • кабінет завідувача лабораторії №533 (16,4 м2);
  • кабінет №530 викладацька (51,0 м2) для роботи викладачів, робочі місця яких облаштовані комп’ютерною та оргтехнікою з доступом до мережі Інтернет та Wi-Fi.

Крім того, у навчальному процесі використовуються інші приміщення, спеціалізовані кабінети та лабораторії факультету соціології і права. Освітній процес на кафедрі філософії здійснюється із залученням інформаційно-комунікаційних технологій. Навчальні аудиторії відремонтовані та мають комфорті умови для навчання, обладнанні проекторами, екранами, маркерними та інтерактивними дошками, ноутбуками. При викладанні дисциплін в навчальному процесі задіяні два комп’ютерні класи. Для оптимізації  навчального процесу у 2019 р. придбано 20 сучасних комп’ютерів для комп’ютерного класу, де проходять практичні заняття та студенти можуть займатись самостійно.

Отже, кафедра філософії повністю забезпечена обладнанням для проведення лабораторних та практичних робіт. Водночас, устаткування постійно оновлюється, матеріально-технічна база кафедри розширюється, щорічно проводиться моніторинг технічного забезпечення та оснащення, що дозволяє покращити якість викладання дисциплін.  Методичний кабінет кафедри поповнюється методичною та фаховою літературою.

Зазначимо, що студенти мають можливість користуватись соціальною інфраструктурою університету. Зручне розташування навчального корпусу надає перевагу швидкого доступу до гуртожитків, бібліотеки, спортивних майданчиків та спорткомплексу з басейном, їдальні та буфетів.