Спеціальність 231 Соціальна робота

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня програма: Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність

Навчальні дисципліни

1 курс: 2 курс:
Культура мови та ділове мовлення

Україна в контексті історичного розвитку Європи

Фізичне виховання

Іноземна мова

Основи економіки

Основи академічного письма

Інформаційні технології в СР

Культорологія

Логіка

Психологія

Правові засади СР

Соціологія

Теорія та історія соціальної роботи

Вступ до спеціальності

Медико-соціальні основи здоров’я

Педагогіка

Фізичне виховання

Іноземна мова

Антропологія

Соціальна філософія

Релігієзнавство

Методи соціологічних досліджень в соціальній роботі

Психодіагностика в соціальній роботі

Система соціального захисту і забезпечення в Україні та світі

Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів

Методи і технології соціальної роботи

Курсова робота з дисципліни Методи і технології соціальної роботи

Освітній компонент 1 ЗУ-Каталог

Освітній компонент 2 ЗУ-Каталог

Освітній компонент 1 Ф-Каталогу

Освітній компонент 2 Ф-Каталогу

Освітній компонент 3 Ф-Каталогу

Освітній компонент 4 Ф-Каталогу

3 курс: 4 курс:
Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів

Гендерні дослідження

Курсова робота з дисципліни Гендерні дослідження

Документаційне забезпечення у соціальній роботі

Менеджмент та маркетинг в соціальній роботі

Психодіагностика в соціальній роботі

Волонтерський рух в Україні та світі

Проєктні технології в соціальній роботі

Курсова робота з дисципліни Проєктні технології в соціальній роботі

Соціальна робота з мігрантами та внутрішньо переміщеними особами

Освітній компонент 5 Ф-Каталогу

Освітній компонент 6 Ф-Каталогу

Освітній компонент 7 Ф-Каталогу

Освітній компонент 8 Ф-Каталогу

Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів

Управлінські аспекти соціальної роботи

Курсова робота з дисципліни Управлінські аспекти соціальної роботи

Практика волонтерської діяльності

Девіація та маргінальність як аномія соціальної поведінки

Етика соціальної роботи

Консультування в соціальній роботі

Соціологія економіки

Переддипломна практика

Дипломне проектування

Іноземна мова професійного спрямування

Освітній компонент 9 Ф-Каталогу

Освітній компонент 10 Ф-Каталогу

Освітній компонент 11 Ф-Каталогу

Освітній компонент 12 Ф-Каталогу