Шановні студенти, викладачі та колеги!
Публічний захист кваліфікаційних робіт (магістерських дисертаційна здобуття ступеня магістр за освітньо-професійною програмою «Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність» спеціальності 231 «Соціальна робота» відбуватиметься  2грудня 2020 року з 14:00 до 18:00 та 22 грудня 2020 року з 10:00 до 14:00.
Ідентифікатор конференції:: 880 588 4865
Код доступу: tEgi03

Відкрита зустріч з експертами НАЗЯВО

12.10.2020 року о 17:00 відбудеться відкрита зустріч з експертами НАЗЯВО
щодо ОП «Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність» у дистанційному форматі
Час: 12 жовтня, 2020 (17:00-17:30)
Конференція Zoom
Ідентифікатор конференції: 832 1841 5615
Пароль: 372194

 


 

Освітня програма

Обговорення
Освітня програма

 


 

Силабуси навчальних дисциплін

Бенчмаркінг в соціальній роботі
Менеджмент інновацій в соціальній роботі
Методологія наукових досліджень в соціальній роботі
Міжнародні та національні соціальні проєкти та програми
Міжнародні та національні соціальні проєкти та програми (курсова робота)
Моніторинг та оцінювання соціальних програм та проєктів
Практичний курс іншомовного ділового спілкування
Соціальний супровід клієнтів
Сталий інноваційний розвиток
Тренінгові технології в соціальній роботі
Управління в сфері волонтерської діяльності

 


 

Вибіркові освітні компоненти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін
Положення про порядок реалізації студентами ФСП права на вільний вибір навчальних дисциплін

 


 

Навчальний план підготовки магістр за спеціальністю 231 Соціальна робота 2020 р.
Завантажити

Методичні рекомендації до підготовки та захиту магістерських дисертацій
Завантажити

Приблизна тематика магістерських робіт з спеціальності соціальна робота
Завантажити

Список рецензентів дипломних робіт студентів кафедри філософії
від кафедри теорії та практики управління на 2019/2020 навчальний рік
Завантажити

Теми магістерських дисертацій та результати захисту (випуск 2019 року)
Завантажити

 


 

Опитування

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
Опитування стейкхолдерів
Опитування роботодавців

 


 

Працевлаштування випускників 2019 року

– Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
– ТОВ «Виробниче Підприємство «Еталони ХХІ Століття»
– ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
– Адвокатська контора