Аспірант:
Богдан Павло Анатолійович
Тема дисертації:
Скульптурна творчість у хронотопі культури: соціально-філософський аспект
Науковий керівник:
Покулита Ірина Костянтинівна

Публікапція:
Богдан П. Искусство и наука или человек. Философия Э.В. Ильенкова и современная психология. Сборник научных трудов. / Под общей ред. д.ф.н. Г.В. Лобастова, д.ф.н. Мареевой, д.ф.н. Н.В. Гусевой. – Усть-Каменогорск, 2018.
Ключові слова:
Мистецтво та наука, освіта, цілісність, ціль і засіб, розвиток, творчість.
Публікація:
Богдан П. Роль мистецтва у формуванні людської чуттєвості як генерування творчого натхнення. Філософські засади креатосфери у контексті творчості: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2019 р., м. Київ)
Публікація:
Богдан П. Садово-паркова скульптура як момент розвитку культури і як фрагмент людини.
Філософія і художня культура у хронотопі технічного університету: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (12 грудня 2019 р., м. Київ)
Публікація:
Богдан П. Проблема «отрицания отрицания» в искусстве. Философия Э.В. Ильенкова и проблема диалектического метода (к 250-летию со дня рождения Гегеля). Коллективная монография. / Под общей ред. д.ф.н. Г.В. Лобастова, д.ф.н. В.В. Возняк, проф. Н.В. Гусеву – Усть-Каменогорск, 2021.
Ключові слова:
Естетика, краса, добро, істина, ідеал, гуманізм, діалектика, розвиток, прогрес та регрес, заперечення
Публікація:
Pokulyta, I., Sotska, O. and Riznitskii, I. The Role of Media Literacy in the Conditions of Information Risks: Specifics of Educational Communicative Experience 2020 Regarding the Freedom of Media Communication and Social Isolation. Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology. 2020. Vol. 1. P. 221-232. https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=c6EtZhHzr+I=&t=1
Ключові слова:
Transformation of Sensory Authenticity of Culture, Information Threads, Media Literacy, Media Education
Публікація:
Pokulyta I., Kolotylo M. The cognitive identity of a media culture carrier as a subject of education in the information society. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2022. Vol. 10, Issue 4. P. 15-27. https://doi.org/10.32919/uesit.2022.04.02
Ключові слова:
the subject of cognitive activity; information society; media education; media literacy
Публікація:
Покулита І. Музична творчість як креатосфера сучасної культури. Філософські засади креатосфери у контексті творчості: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2019 р., м. Київ). Київ, 2019. С. 1356-138.
Ключові слова:
Творчість, музична творчість, креатосфера, сучасна культура