Аспірант:
Гавва Олександр Володимирович
Тема дисертації:
Неакадемічні форми філософської комунікації у розвитку теоретичної думки
Науковий керівник:
Муратова Ірина Анатоліївна

Публікація:
Havva O.V. About the role of the non-academic and non-institutional communication forms in classical philosophy (Про роль неакадемічних неінституційних форм комунікації в класичній філософії). Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 148 (№ 9). Ч. 2. Філософські науки. С. 52-55. http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=205
Ключові слова:
non-academic and non-institutional forms of philosophical communication, philosophical school, philosophical coterie, salon
Публікація:
Havva, O. Intersubjectivity In Non-Academic And Non-Institutional Forms Of Theoretical Communication: Approaches Of M. Siemek And V. Bibler.” The European philosophical and historical discourse. 2020. 6 (2). Р. 38–43. https://ephd.cz/wp-content/uploads/2020/ephd_2020_6_2/ephd_2020_6_2.pdf
Ключові слова:
dialogue, monologue, dialectics, logic, coterie, philosophical club, intersubjectivity, communication, community, Siemek, Fichte, Hegel, Ilyenkov, Rousseau
Публікація:
Гавва О. Діалог як історичний і логічний початок філософії. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Випуск 29, c. 33–39. https://doi.org/10.30970/PPS.2020.29.4
Ключові слова:
діалог, модель комунікації, філософський клуб, логос, поліс, давньогрецька філософія
Публікація:
Гавва, О. Щодо питання про понятійне розрізнення академічності й академізму. Актуальні проблеми філософії та соціології, 2021, (32), 14-18. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i32.1018
Ключові слова:
освіта, академізм, академічність, діалектика, прогрес і регрес, перетворена форма, Платонівська Академія, Французька академія, Отель Рамбуйє, коло Ґеорґе
Публікація:
Muratova I. Generalization of technology and social interaction in production. Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities. Social sciences. 2018. P. 19-23. https://doi.org/10.21303/2613-5647.2018.00622
Ключові слова:
technology, technique, generalization, production, society, social interaction, science, development, technical means
Публікація:
Муратова І.А. Соціальна взаємодія і відносини індивідів у складі технології. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Філософія. 2018. № 1 (3). С. 15-18. https://journal.eu-jr.eu/ttissh/article/view/622
Ключові слова:
технологія, суспільство, соціальні зв’язки, взаємодія і відносини індивідів, наука, знання, пізнання, технічні засоби комунікації
Публікація:
Muratova I. Philosophical reflection on the interconnection between technological innovations and factors of human development. Evropsk? filozofick? a historick? diskurz – 2019. Том 5. Вип. 1. C. 84-90. https://ephd.cz/wp-content/uploads/2019/ephd_2019_5_1/ephd_2019_5_1.pdf
Ключові слова:
technology, human development, social changes, education, culture, robotization, artificial intelligence, employment