Аспірант:
Лобортас Ігор Юрійович
Тема дисертації:
Світ символів Г. Сковороди: сучасні філософські інтенції
Науковий керівник:
Богачев Роман Михайлович

Публікація:
Богачев Р.М. Інтелігенція як творець мережива живого спілкування або деміург павутиння соціальних дірок. Міжнародний науково-художній журнал «COLLEGIUM». 2019. № 29-30. С.35-42.
Ключові слова:
поставання людини-творця, «сродна праця», біосфера- ноосфера-креатосфера, мереживо живого спілкування, мережевість, мережування
Публікація:
Богачев Р.М., Костроміна Г.М., Руденко Т.П. Творчий потенціал особистості у сучасному соціально-культурному просторі: особливості розвитку та реалізації. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2021. Вип. 34 (6). С. 38-47. http://ukr.journal-discourse.com/index.php/ed_2017/article/view/337
Ключові слова:
творчість, творчий потенціал особистості, творче мислення, творча діяльність, соціально-культурний простір
Публікація:
Новіков Б.В., Богачев Р.М., Бубон Т.В. Творча діяльність як засіб самореалізації особистості у суспільстві. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2022. Вип. 39 (1-3). С. 84-90.
Ключові слова:
творчість, самореалізація особистості, творча діяльність, суспільство
Публікація:
Богачев Р.М. Архітектоніка сучасного суспільного розвитку крізь творчість. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: «Державне управління». Київ: ВД «Гельветика», 2018. Т. 29(68). №1. С.1-8. https://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/3.pdf
Ключові слова:
Суспільство, розвиток, людина економічна, людина суспільна, людина-творець, знання-пізнання, мережевість, мережування, мереживо