Освітня програма «Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність»

Соціальний працівник – це фахівець з надання допомоги різним категоріям населення.

Він володіє усім спектром базових soft skills, які легко застосовуються у різних сферах і не обмежені вузькою професійною спеціалізацією. Емоційна та цифрова грамотність, критичне та екологічне мислення – основні інструменти соціального працівника. Саме вони входять у перелік найбільш затребуваних навичок до 2030 року за версією Економічного форуму у Давосі (2017 р.).

Крім того, соціальний працівник:

 1. Глибоко розбирається у законодавчих аспектах надання соціальних послуг. Володіє всіма необхідними навичками для захисту людини у кризових ситуаціях.
 2. Вміє ефективно вести переговори та володіє навичками виходу з конфліктних ситуацій.
 3. Володіє навичками проектного менеджменту.
 4. Вміє працювати з групою та індивідуально, знає основи HR та мотивації.

Цій професії не загрожує вимирання через глобалізацію чи бурхливий розвиток цифрових технологій. Підтримка людини на робочому місці та консультація face-to-face стане невід’ємної частиною світу швидких технологій.

Випускова кафедра:

кафедра філософії

Освітня програма:

ОПП “Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність

Силабуси навчальних дисциплін:

Силабус-Волонтерський рух в Україні та світі

Силабус-Вступ до спеціальності

Силабус-Гендерна складова в міжнародних та національних проектах

Силабус-Документаційне забезпечення проектної діяльності в СР

Силабус-Дослідницька діяльність в соціальній роботі

Силабус-Етика соціальної роботи

Силабус-Іноземна мова

Силабус-Іноземна мова професійного спрямування

Силабус-Культура мови та ділове мовлення

Силабус-Культурологія

Силабус-Логіка

Силабус-Медико-соціальні основи здоров’я

Силабус-Методи і технології соціальної роботи

Силабус-Курсова робота Методи і технології соціальної роботи

Силабус-Методи соціологічних досліджень в проектній діяльності

Силабус-Міжнародний та національний досвід організації системи соціального захисту населення

Силабус-Міжнародні і національні практики впровадження соціальних проектів

Силабус-Педагогiка

Силабус-Правові засади соціальної роботи

Силабус-Проектні технології в соціальній роботі

Силабус-Курсова робота Проєктні технології в соціальній роботі

Силабус-Професійна майстерність соціального працівника

Силабус-Психодіагностика в соціальній роботі

Силабус-Психологія

Силабус-Соціальна педагогіка

Силабус-Соціальна психологія

Силабус-Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів

Силабус-Соціологія

Силабус-Теорія і практика волонтерської діяльності

Силабус-Курсова робота Теорія і практика волонтерської діяльності

Силабус-Теорія та історія соціальної роботи

Силабус-Технології вирішення та попередження конфліктів в соціальній роботі

Силабус-Тренінгові технології у волонтерській діяльності

Силабус-Україна в контексті історичного розвитку Європи

Силабус- Управління міжнародними соціальними проєктами та волонтерськими програмами

Силабус-Курсова робота Управління міжнародними соціальними проектами

Силабус-Фізичне виховання

Силабус-Філософія

Силабус-Iнформаційні технології в соціальній роботі

Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційної роботи

Програма_Практика-4к

Вибіркові освітні компоненти:

Каталог навчальних вибіркових дисциплін

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Навчальні плани:

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 231 Соціальна робота 2020 р.

Формат та терміни навчання:

 • денна форма навчання – 3 роки 10 місяців
 • заочна форма навчання –3 роки 10 місяців

Назва кваліфікації:

Бакалавр з соціальної роботи

Вартість навчання:

(2020 рік):

Денна форма навчання: 29 000 грн./рік
Заочна форма навчання: 16 800 грн./рік
Термін подання оригіналів документів уточнюється.

Джерело на сайті Приймальної комісії

Працевлаштування

Отримання диплому кваліфікаційного рівня «бакалавр» кваліфікації «соціальній працівник», кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «фахівець соціальної роботи» та кваліфікаційного рівня «магістр» кваліфікації «професіонал в галузі соціального захисту населення» згідно з Державним класифікатором професій дає змогу займати посади:

 •         Проджект-менеджер в соціальних проєктах
 •         Тренер, коуч, фасилітатор
 •         Спеціаліст з моніторингу та оцінки
 •         Експерт-консультант із суспільно-політичних питань
 •         Фахівець по роботі з громадами
 •         Менеджер по роботі з партнерськими організаціями
 •         Координатор волонтерських груп
 •         Інспектор пенсійного фонду
 •         Спеціаліст у геронтології, міграціології, експерт з гендерних питань тощо.
 •         Керівник соціального розвитку підприємств
 •         Фахівець з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т.п.
 •         Викладач вищого навчального закладу
 •         Науковий співробітник в галузі соціально-політичних наук

Стандарт вищої освіти бакалавр спеціальності 231 Соціальна робота