На кафедрі філософії проводяться гостьові лекції представників як українських, так і закордонних університетів і наукових закладів:

– 27.04.2022 лекція д.філос.н., проф. кафедри етики, естетики, культурології КНУ ім. Т.Г. Шевченка Павлової О. Ю.: «Концепція образа Г. Бьома»

– 04.05.2022 лекція заступника директора по науці Державної установи “Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків” МОЗ України, Шума С. С.: «Проблеми психічного здоров’я та ментального захисту в умовах сьогодення».

– 11.05.2022 лекція Президента асоціації психіатрів України Глузмана С. Ф.:  «Інакодумство: минуле, теперішнє, майбутнє».

– 16.05.22 лекція доктора філософських наук, доцента, завідувача кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» Карівця І.В.: “Філософія як концепт життя і як поняття“.

– 18.05.2022 лекція-семінар доктора філософських наук, професора кафедри теоретичної і практичної філософії  КНУ імені Тараса Шевченка Бойченка М.І.: “Взаємозв’язок цінностей та функцій у соціальному пізнанні“.

– 25.05.22 лекція-семінар доктора філософських наук, пров. н.с. відділу історії зарубіжної філософії в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди  НАН України Любивого Я.В.: “Філософські аспекти трансформації сучасної цивілізації“.

– 30.05.22 лекція професора, зав. кафедри психології філософського факультету Велико-Тирнівського університету Святих Кирила і Мефодія (Болгарія) Велислави Чавдарової на тему: «Актуальні та пріоритетні дослідження з психології в Болгарії».

– 01.06.22 лекція член-кореспондента НАН України, доктора філософських наук, професора Хамітова Н.В.: «Академічна філософія як наука і мистецтво: поліфонія проявів у культурі».

– 15.06.2022 лекція (в рамках проведення наукового семінару) аспірантки кафедри філософії Терещенко О.В.: “Обговорення тез дослідження. Проблема лімінальності у процесі соціальної адаптації мігрантів“.

– 15.06. 2022  лекція (в рамках проведення наукового семінару) аспіранта кафедри філософії Богдана П.А.: «Скульптура в соціальному просторі: філософський аспект».

– 14 березня 2023 лекція д.філос.н., професора кафедри філософії та релігієзнавства Київського університету імені Бориса Грінченка Колінько М. В.: «Соціокультурний феномен гостинності: від мирного життя – до прихистку».

– 9 березня 2023 р. лекція д.філос.н., професорки, завідувачки кафедри філософії та культурології Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка Столяр М.Б.: «Феномен сміху та сміхова культура: філософсько-культурологічний дискурс».

– 30 березня 2023 р. лекція д.філос.н. Павлової Олени Юріївни, професора кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. “Про медіацію візуального

– 12 квітня 2023 р. лекція Суховія О., начальника Центру організації психіатричної допомоги ДУ «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України»: “Психічне здоров’я та біопсихосоціальна концепція здоров’я“