Аспірант:
Бубон Тетяна Володимирівна
Тема дисертації:
Управління як предмет соціально-філософського дослідження
Науковий керівник:
Новіков Борис Володимирович

Публікація:
Новіков Б. В., Богачев Р. М., Бубон Т. В. Творча діяльність як засіб самореалізації особистості у суспільстві. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2022. Вип. 39 (1-3). С. 84-90.
Ключові слова: творчість, творча діяльність, креативність, творчий процес, творчі здібності, творчий потенціал, особистість, самореалізація, суспільство
Публікація:
Бубон Т.В. Тайм-менеджмент як технологія розвитку організації // Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст..: перспективи нової парадигми» – Київ, КНТЕУ; 28.05.2019 – тези доповіді
Публікація:
Бубон Т.В. Роль інформаційних технологій у формуванні професійних компетентностей керівника. Історія, сучасний стан та тенденції цифрового розвитку суспільства. Матеріали 10-ої Міжнар. наук.-практ. конф. «Глушковські читання», Київ, 2021 р. /Уклад.: Р.М. Богачев, В.Д. Піхорович, А.Ю. Самарський, М.І. Сторожик. Київ, 2021. С.45-48
Публікація:
Новіков Б. В., Богачев Р. М., Бубон Т. В. Творча діяльність як засіб самореалізації особистості у суспільстві. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2022. Вип. 39 (1-3). С. 84-90.
Ключові слова:
творчість, творча діяльність, креативність, творчий процес, творчі здібності, творчий потенціал, особистість, самореалізація, суспільство
Публікація:
Новіков Б. В., Руденко Т. П., Костроміна Г. М. Творче мислення студентів як стратегічна мета університетської освіти. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2021. Вип. 32(4). С. 26-35 http://ukr.journal-discourse.com/index.php/ed_2017/article/view/320
Ключові слова:
творчість, творче мислення, рефлексія, творчий потенціал особистості, творча діяльність, освітній процес, проблемне навчання, суспільство, освіта, професійне творче мислення студентів
Публікація:
Анацька Н. В., Новіков Б. В., Свідло Т. М. Етика соціальної роботи: первинний етап. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Вип. 81. С. 9-13. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2021.81.02
Ключові слова:
етика, етичні цінності, моральні норми соціальна етика, соціальна робота, соціальний працівник, освіта, моральне виховання, практика