Навчальні дисципліни 1 курс:

Філософські засади наукової діяльності

(Силабус)

Іноземна мова для наукової діяльності

(Силабус)

Концептуальні засади історико-філософського дискурсу

(Силабус)

Філософські аспекти сучасного технологічного розвитку

(Силабус)

Філософія і методологія наукового дослідження

(Силабус)

Академічна доброчесність в освітньо-науковій діяльності

(Силабус

2 курс:

Когнітивна сфера суспільства і людини

(Силабус)

Сучасні іннновації в педагогіці вищої школи

(Силабус)

Організація науково-інноваційної діяльності

(Силабус)

Педагогічна практика 

(Силабус)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Філософія» за спеціальністю 033 Філософія

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Соціальна робота» за спеціальністю 231 Соціальна робота