Кафедра філософії була заснована в Київському політехнічному інституті в 1958 році. Професори, доценти та викладачі кафедри читають курси філософії, історії української культури, етики, естетики, релігієзнавства, логіки для бакалаврського рівня підготовки на всіх факультетах НТУУ «КПІ».

Для студентів магістратури фахівці кафедри викладають курс «Філософські проблеми наукового пізнання». Також здійснюється підготовка аспірантів всіх спеціальностей університету до здачі кандидатських іспитів з філософії. При кафедрі існує аспірантура та докторантура.

В 1996 році на базі кафедр філософії, історії України, політології та соціології був створений факультет соціології НТУУ «КПІ». З 2008 року кафедра філософії входить до складу факультету соціології і права НТУУ “КПІ” (ФСП).

На кафедрі ведеться інтенсивна наукова робота: щорічно проводяться наукові конференції, видається фаховий збірник, працюють наукові гуртки та семінари. Сьогодні на кафедрі працює 53 штатних співробітника, серед них 6 докторів наук; 21 кандидат наук.

 

 

Телефони кафедри: (044) 204-81-56; (044) 204-92-71

e-mail  кафедри: kafedra_filisofia@ukr.net

поштова адреса: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, 7 корпус, 5 поверх, ауд. 530.

 

 

 

Керівництво кафедри:

Завідуючий кафедрою філософії 

доктор філософських наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Новіков Борис Володимирович

 

 

“Борис Володимирович є керівником про яких кажуть «керівник від Бога». В ньому вдало поєдналися риси професійного управлінця та щирої людини. Треба сказати, що Борис Володимирович справді опинився на своєму місці. Багатьом відомий вислів Платона з «Держави», який казав, що державою повинні управляти філософи. Борис Володимирович, який як ніхто краще розуміє сутність та природу управління, зміг створити на факультеті соціології ефективну модель підготовки державних управлінців на основі глибокої фундаментальної філософської підготовки.

Борис Володимирович всі роки керівництва факультетом ставився і продовжує ставитись до нього як до своєї власної дитини: плекає, опікується і виховує.

Борису Володимировичу властиві дух новаторства і це не дивно, адже його головною дослідницькою проблематикою є проблема творчості як засобу здійснення гуманізму. Його кредом в житті став відомий вислів У.-С. Моема: «геній – це нормальна людина. Всі інші – відхилення від норми».

Рідко якому декану вдається за короткий період те, що зробив він за 10 років існування факультету. Це: і численний випуск магістрів та спеціалістів, що зайняли гідне місце в різних сферах нашої держави, і відкриття Науково-дослідницького центру прикладної соціології , Технічного центру естетики та дизайну, відкриття спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій з філософських наук.

Він створив факультет соціології, який відповідає вимогам часу – вимогам дослідницького університету, в якому навчальний процес тісно пов’язаний з науково-дослідницькою діяльністю.

Без перебільшення можна сказати, що декан факультету соціології Борис Володимирович Новіков є керівником харизматичного типу. Це можуть підтвердити як студенти, так і викладачі факультету. Свідченням надзвичайного управлінського хисту є те, що стратегією факультету, визначеною Борисом Володимировичем, є виховання не тільки фахівців для всіх сфер народного господарства, але й виховання професійних викладачів та науковців, що поповнюють ряди співробітників факультету.

Борис Володимирович зміг створити на факультеті атмосферу традиціоналізму, де кращі традиції кафедр отримують продовження і поширення на факультеті.

Борис Володимирович є унікальним Керівником з погляду відкритості до своїх студентів та співробітників. Він не відмовляє в бесіді жодному   студенту і намагається приділити увагу кожному. При цьому, він тісно співпрацює з студентськими самоврядними організаціями факультету (Студрада, профбюро, НТСА), які традиційно вже стали школою молодих керівників.

Борис Володимирович охоче бере участь у всіх масових заходах, що проводяться на факультеті. Найбільш пам’ятною стала його участь у футбольному матчі викладачів та студентів з нагоди 10-ліття ФС. Його вміла гра на воротах привела до перемоги команду викладачів. Разом з тим його управлінські якості гармонізуються з творчими досягненнями. Адже, декан факультету своїм прикладом показує, що час на дослідницьку роботу викладач повинен знаходити завжди. Свідченням цього є велика кількість статей та монографій, які належать перу Бориса Володимировича.

Треба відзначити, що самовідданість Бориса Володимировича у роботі, його турботу про загальну справу, можна охарактеризувати його фразою, яку він час від часу повторює: «Якщо Батьківщина скаже: «треба», то танки полетять; низько-низько, але – полетять».

А.А. Мельниченко”

 

Довідник “10 років. Динаміка поступу. Нариси історії факультету соціології Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут””, Київ 2008 рік.

 

З історії кафедри філософії:

 

Кафедра була створена у 1958 році.

 

У різні роки очільниками кафедри були:

засновник, д.н.ф., проф.  

Копнін Павло Васильович;

 

 

 

д.ф.н., проф.  

Войтко Віталій Іванович;

 

 

 

 

д.ф.н., проф.

Черкасова Софія Іллівна.

 

 

Завідувачем кафедрою філософії з 1987 року є д.ф.н., проф.

Новіков Борис Володимирович, .

 

 

 

 

 

Кафедра у 1970-ті роки:

 

 

Кафедра у 1980-ті роки:

 

 

 

Кафедра у 1990-ті роки: