1. Наукові напрямки:

 

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи за наступними напрямами:

  1. Дослідження філософських засад креатосфери та культуротворення. (Державний реєстраційний номер 0117U004509) Науковий керівник проф. Новіков Б.В.
  2. Дослідження філософських засад становлення та розвитку кіберпростору як нової соціальної реальності. (Державний реєстраційний номер 0117U004508) Науковий керівник проф. Девтеров І.В.

 

 

 

  1. Наукова школа проф. Новікова Б.В.

На кафедрі існує наукова школа з досліджень філософських аспектів  проблеми творчості. Під керівництвом Новікова Б.В. було захищено 3 докторських дисертації, 10 кандидатських. В межах самої школи було здійснено більше 20 кандидатських та докторських захистів.

 

 

 

 

 

За 2017 рік в межах наукової школи професора Б.В. Новікова опубліковано 65 наукових доробок, зокрема: 1 монографія, 35 статей та 29 тез доповідей.