Великотирновський університет імені святих Кирила та Мефодія (м. Велико Тирново, Болгарія)
– Пряшівський університет (м. Пряшів, Словаччина)
– Афінський національний університет імені Каподистрії (м. Афіни, Греція)
– Стамбульський університет культури (м. Стамбул, Туреччина);
– Університет Казимира Семеновича (м. Вільнюс, Литва).


 

Болгарія

Протягом останніх двох років кафедра філософії активно співпрацює в аспекті академічної мобільності та організації наукових заходів з факультетом філософії Великотирнівського університету імені святих Кирила та Мефодія (м. Велико Тирново, Болгарія). Співпраця здійснюється на основі договору про співробітництво між двома університетами № 1/12-04 від 2018 року. Зокрема, за вказаний період в рамках договору було проведено низку наукових стажувань науково-педагогічними працівниками з обох сторін: проф. Препотенська М.П., проф. Федорова І.І., проф. Сторіжко Л.В., доц. Покулита І.К., доц. Колотило М.О. (від КПІ імені Ігоря Сікорського) та проф. Красимира Петрова, проф. Красимира Йонкова, проф. Ваня Ангелова, доц. Свілен Станчев та доц. Весела Белчева (від Великотирнівського університету імені святих Кирила та Мефодія).

Кафедра філософії здійснює співпрацю з зарубіжними колегами у напрямі організації та проведення міжнародних конференції, де в ролі співорганізаторів виступають Великотирнівський університет імені святих Кирила та Мефодія (Болгарія), а в ролі учасників наукових заходів колеги з Франції (Виша Школа «Париж Еколь Нормаль»), Греції (Афінський університет), Болгарії (Великотирнівський університет імені святих Кирила та Мефодія), Польщі (Вроцлавська академія мистецтв, Вроцлавський університет науки і технологій).