Теми дисертаційних досліджень та публікації аспірантів:

 

Тімашова Олександра Сергіївна (3-й курс PhD)

Тема: Соціально-комунікативні виміри благополуччя в урбаністичному середовищі

Наук. кер. д. філос.н., проф. М.П. Препотенська

 

 1. Препотенська М. П. Філософія міста: бідність і багатство у контексті сегрегації простору / М. П. Препотенська, О. С. Тимашова // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2016. – № 3 (48). – С. 63–70.
 2. Тімашова.О.С.Соціальний перформанс як спосіб комунікації незнайомців у публічному просторі // Habitus. – №10 – 2019. – С.34-37
 3. Тімашова. О.С. Екологія урбаністичного середовища у контексті поведінкових патернів городян // Мультіверсум. – №3-4 – 2018. – С. 45-53
 4. Тимашова О. Творчество Я-образа в современном городском пространстве. ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Людяність творчості як творчість людяності», 25 травня 2017 року, м. Київ. – Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – С. 222-225.
 5. Тимашова А. Smart Cіty как ограничитель творчества // Філософська спадщина П.В.Копнина і сучасна філософія. – Міжнародна науково-практична конференція, приурочена до 60-річчя кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018. – С.133-135.
 6. Тимашова А. Витрины как способ эстетизации городского пространстваФілософія і художня культура у хронотопі технічного університету: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 грудня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., ПОкуліта І.К., Гавва О.В. – Видавництво Ліра-К, 2019. – С. 146-149.
 7. Тимашова А.С. Идея города или город как идея? – Філософські засади креатосфери у контексті творчості: Матеріали ХУ Міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Покуліта І.К., Гавва О.В. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019. – С. 201-203.
 8. Тимашова О. Інновації в освітньому публічному просторі. / Філософія і науково-технічна творчість у хронотопі технічного університету. Міжнародна конференція (25 травня 2020 року, м.Київ) – підтверджено у друк.

Терещенко Оксана Вікторівна  (1-й курс PhD)

Наук. кер. д. філос.н., проф. М.П. Препотенська

Тема:

 

 1. Терещенко О.В. Феномен біженців та мігрантів (на прикладах України та Еллади).Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах (28 березня 2019 року, м.Київ) / укладачі:Гавва О.В., Казаков М.А., Колотило М.О., Новіков Б.В.,Покулита І.К. – К., 2019. – С. 190-192.
 2. Терещенко О.В. Раритетна творчість перекладача у контексті міграційних процесів. – Філософські засади креатосфери у контексті творчості (30 травня 2019 року, м.Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Покулита І.К., Гавва О.В. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019. – С. 198-200.
 3. Терещенко О.В. Проблеми соціокультурної трансформації світогляду мігрантів на прикладі українсько-грецьких звязків. Видавництво «Гілея», Київ. Освітній дискурс: збірник наукових праць, випуск 14(6): Філософські науки, 2019. – С. 54-59.
 4. Терещенко О.В. Особливості україно-грецьких міграційних процесів. Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами. (24.10.2019, м. Львів) Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Укладачі: Малиновська О.,Іванкова-Стецюк О., Ключковська І., П’ятковська О. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – С. 192-193.
 5. Терещенко Оксана, Папас Йоргос Лінгвістична наука і театр. Філософія та художня культура в хронотопі технічного університету (12 грудняі 2019 року, м. Київ) / Укладачі : Новіков Б.В., Покулита І.К., Гавва О.В. – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – С.99-102.
 6. Tereshchenko O.V. Cultural value of the literature translation in migrant integration processes (культуротворче значення літературного перекладу в інтеграційних процесах мігрантів) ScienceRise, PUBLISHER «Scientific Route», Tallinn, Estonia No. 1, 2020, p. 66–70..
 7. Терещенко О.В. Проблеми  міграції   в епоху штучного  інтелекту. Людина і штучний інтелект: виміри філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики. Підхід філософської антропології як метаантропології. (НПУ ім.. М. Драгоманова, 26-27 березня 2020 року, м. Київ) –  підтверджено у друк.
 8. Терещенко О.В. Роль творчості в період цивілізаційної трансформації. Філософія і науково-технічна творчість у хронотопі технічного університету. (25 травня 2020 року, м.Київ) – у процесі.
 9. М.Препотенская, О.Терещенко. Философия города: из локдауна – к Smart City. Київ, 2020. – София-Прима, № 3. – 2020,С. 38-44.

 

Гавва Олександр Володимирович, група ФС-81ф

наук.керівник доц. Муратова Ірина Анатоліївна

Тема: Неакадемічні форми філософської комунікації у розвитку теоретичної думки

Публікації:

2019

Гавва Олександр Володимирович. «До питання про літературні об’єднання як невіддільну особливість літературного життя». Філософія і художня культура у хронотопі технічного університету: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 грудня 2019 р., м. Київ). / Укладачі: Новіков Б.В., Покулита І.К., Гавва О.В. – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 162 с. – с. 33-36

Гавва О.В. «Діалог культур» у монолозі капіталу та ідеї В.М. Глушкова». Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні проблеми штучного інтелекту. Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. «Глушковські читання», Київ, 2019 р. / Уклад.: Ю.В. Крак, А.О. Пашко, А.А. Мельниченко, В.Д. Піхорович; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ф-т комп’ютерних наук та кібернетики; Нац. техн. ун-т України «КПІ ім. І. Сікорського», ф-т соціології і права; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Ін-т проблем мат. машин і систем НАН України. – Київ, 2019. – 156 с. – c. 40-44.

Havva O.V. Аbout the role of the non-academic and non-institutional communication forms in classical philosophy (Про роль неакадемічних неінституційних форм комунікації в класичній філософії). Гілея: науковий вісник.  – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 148 (№ 9).  Ч. 2. Філософські науки.  –  163 с. – с. 52-55.

Гавва Олександр Володимирович. “Про значення неакадемічних форм комунікації для класичної літератури”. Філософські засади креатосфери у контексті творчості: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Покулита І.К., Гавва О.В. – К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2019. – 229 с. – с.38-41.

Гавва Олександр Володимирович. “Про історичні рамки існування соціальної роботи та роль неакадемічних форм комунікації”. Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах (28 березня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Гавва О. В., Казаков М. А., Колотило М. О., Новіков Б. В., Покулита І. К. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019. – 217 с. – с. 48-51.

2018

Гавва Олександр Володимирович, “Про об’єктивність письменницького стилю”. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія і художня література в хронотопі технічного вузу» (8 листопада 2018 р., м. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, О.В. Гавва, С.В. Алушкін – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс». – 144 с. – с. 19-21.

Гавва Олександр Володимирович. “Про діалектику як головну складову перемоги у гібридній війні”. “Світові конфлікти у ХХІ столітті: філософська рефлексія соціальних, економічних, екологічних, політичних та релігійних аспектів”: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р., м. Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Покулита І.К., Казаков М.А. – К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2018. – 145 с. – с.16-18

2015

Гавва А.В. “Невыученные уроки Жака Фреско”. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання» «Кіберсоціум – міф чи реальність?» (2015 р. м. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, В.Д. Піхорович/ – К.: Видавництво “Політехніка”, 2015. – 163 с. – с. 30-33.

2011

Гавва А.В. “Уфология – популяризация незнаний о космосе”. Від посмішки Джоконди до посмішки Гагаріна (до 50-річчя від дня польоту в космос Ю.О. Гагаріна): Матеріали Міжнародної науково-політичної конференції (07 квітня 2011 р., м. Київ) / Уклад.: Новіков Б.В., – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 226 с. – с. 37-38.

2010

Гавва А.В. “О логике, заводящей естествознание в мир духов”. Ильенковские чтения – 2010. Нет ничего практичнее хорошей теории: Материалы ХII Международной научной конференции (13-14 мая 2010 г., г. Киев) / Под. ред. Б.В. Новикова. – К.: НТУУ “КПИ”, 2010. – 420 с. – c. 97-99.

 Гавва А.В. О радикальности позиции Энгельса относительно религии // Марксизм та сучасність: контури прийдешнього у працях Ф. Енгельса (до 190-річчя від дня народження Фрідріха Енгельса): Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2010 р., м. Київ / Уклад. Новіков Б.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 72-74.

Гавва А.В. Не просто альтернатива // Благодарная Украина ― благородной Кубе: материалы Международной научно-практической конференции (03-04 ноября 2010 г., г.Киев, Украина) / Под ред. Б.В. Новикова. ― К.: НТУУ «КПИ», 2010. ―С. 181-184.

2007

Гавва О. “Спеціалізація чи універсальність, професійність чи науковість”. Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2007 р., м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, І.І. Федорова – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2007. – 232 с. – с. 25-26.

 

Кузнецова Ірина Олександрівна

Наук.керівник проф. Рубанець Олександра Михайлівна

Аспірант першого року навчання

Група ФС-в91ф

Тема дослідження «Пізнання і самопізнання у розвитку особистості в освітньому просторі»

Наукові роботи

Кузнецова І.О. Формування художньої культури як передумова розвитку самопізнання і наукової творчості в технічному університеті // Філософія і художня культура у хронотопі технічного університету: Матеріали ІІ Міжнарод­ної науково-практичної конференції (12 грудня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Покулита І.К., Гавва О.В. – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 162 с. – С. 78-81.

Кузнецова І.О. Соціологічні дослідження як інструмент підвищення якості самостійної роботи студентів // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс]: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (26 лютого 2020 р., м. Київ) . – К.: КНЕУ, 2020. – 327 с. – С. 248-250.

URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/fupstap/Tr_ta_N__26_02_2020.pdf

 

Алушкін Сергій Віталійович

Науковий керівник – доцент кафедри філософії, кандидат філософських
наук, доцент Коваль Олена Аркадіївна.

Тема дисертації: Діалектика бажання у становленні суб’єкта історії

Публікації за темою дисертації:
1. Алушкін С. В. Становлення концепції бажання в контексті вирішення
психофізичної проблеми / С.В.Алушкін, О.А. Коваль, // Актуальні проблеми
філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В.
Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України;
Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2018. –
Вип. 21. – С. 38-41. http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11399
2. Алушкін С.В. Природа бажання з точки зору ідеї соціальної сутності
людини / С.В. Алушкін // European philosophical and historical discourse. –
2018. – Вип. 4, ч. 4. https://ephd.cz/?page_id=613
3. Алушкін С.В. Єдність суб’єкта цілепокладання та бажання в класичній
філософії/ С.В. Алушкін // Вісник Львівського університету. – 2019. – №23, С.
9-14. http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/23_2019/3.pdf
4. Алушкін С.В. Проблема відмінності бажань та потреб в дуалістичних
концепціях / С.В. Алушкін // Гілея: науковий вісник. – 2019. – 143, С.21-24.
http://gileya.org/download.php?id=205
5. Alushkin S. V. Material basis of ethical attitude towards desire in ancient
eastern religious and philosophical systems //Anthropological Measurements of
Philosophical Research. – 2019. – №. 16. – С. 171-182.
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/173489