Про кафедру

Кафедра філософії була заснована в Київському політехнічному інституті в 1958 році. Професори, доценти та викладачі кафедри читають курси філософії, історії української культури, етики, естетики, релігієзнавства, логіки для бакалаврського рівня підготовки на всіх факультетах НТУУ «КПІ». 

Для студентів магістратури фахівці кафедри викладають курс «Філософські проблеми наукового пізнання». Також здійснюється підготовка аспірантів всіх спеціальностей університету до здачі кандидатських іспитів з філософії. При кафедрі існує аспірантура та докторантура. 

В 1996 році на базі кафедр філософії, історії України, політології та соціології був створений факультет соціології НТУУ «КПІ». З 2008 року кафедра філософії входить до складу факультету соціології і права НТУУ "КПІ" (ФСП). 

На кафедрі ведеться інтенсивна наукова робота: щорічно проводяться наукові конференції, видається фаховий збірник, працюють наукові гуртки та семінари. Сьогодні на кафедрі працює 53 штатних співробітника, серед них 6 докторів наук; 21 кандидат наук.


Телефони кафедри: (044) 204-81-56; (044) 204-92-71
e-mail  кафедри: kafedra_filisofia@ukr.net

Немає коментарів:

Дописати коментар