Викладачі
Новіков Борис Володимирович

Завідуючий кафедрою філософії
Посада, науковий ступінь та звання: доктор філософських наук, професор, заслужений працівник народної освіти України. Освіта: філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
На кафедрі філософії з 1976 року.
Курси, що викладаю: Соціальна філософія.
Напрямок наукової діяльності: Проблеми людини. Проблеми відчуження. Проблеми творчості. Проблема співвідношення влади і власності.
Маю понад 300 наукових робіт, з них 13 монографій.
тел.: 406-82-00
e-mail: novikov@kpi.ua

Сторінка викладача
Федорова Ірина Ігорівна

Посада, науковий ступінь та звання: Професор, кандидат філософських наук.
Освіта:філософський факультет, КДУ ім. Т. Г. Шевченка.
На кафедрі філософії з 1984 року.
Курси, що викладаю: Культурологія. Державне регулювання соціально-культурної сфери.
Напрямок наукової діяльності: Культурні трансформації інформаційного суспільства, іноватика процесів соціального управління, медіакультура та медіаосвіта у культуротворчих процесах сучасності.
Маю більше 85 наукових публікацій, в тому числі посібник «Культорологія».

 e-mail: I.Fedorova@gmail.com

Сторінка викладачаДевтеров Ілля Володимирович

Посада, науковий ступінь та звання: професор, доктор філософських наук. Освіта: Вища, докторантура на кафедрі філософії НТУУ "КПІ". На кафедрі філософії з 2000 року. Курси, що викладаю: Філософія та Інтернетика. Напрямок наукової діяльності: Філософські проблеми становлення кіберпростору як соціальної реальності. Маю 73  наукові публікації, 1 монографію.

e-mail: devteros@gmail.com

Сторінка викладача

Препотенська Марина Петрівна

Посада, науковий ступінь та звання: професор, доктор філософських філософських наук. Освіта: КДУ ім. Т. Г. Шевченка. На кафедрі філософії з 2000 року. Курси, що викладаю: риторика, іміджелогія, соціологія міста. Напрямок наукової діяльності: комунікативна філософія, психо-мовна корекція, філософія та антропологія міста. Маю 80 публікацій, авторка 2ох підручників та наукової монографії.  

e-mail: p.mari@list.ru

Сторінка викладача


Рубанець Олександра Михайлівна

Посада, науковий ступінь та звання: Професор, доктор філософських наук. Освіта: філософський факультет, КГУ ім. Т. Г. Шевченка. На кафедрі філософії з 1988 року. Курси, що викладаю: Філософські проблеми наукового пізнання. Напрямок наукової діяльності: Інноваційно-інформативні основи модернізації суспільства. Маю понад ___ наукових робіт, в тому числі «Інформаційне суспільство – когнітивний креатив постнекласичних досліджень» .

e-mail: rubanets.@gmail.com

Сторінка викладача


Сторіжко Людмила Василівна

Посада, науковий ступінь та звання: Професор, доктор філософських наук. Освіта: Вища. На кафедрі філософії з 1984 року. Курси, що викладаю: Філософія, Сталий розвиток суспільства. Напрямок наукової діяльності: Гуманістичний психоаналіз, проблема людини в філософії. Маю 1 монографію, 50 наукових статей, 50 тез виступів на конференціях.  

e-mail: Lyudmila.stor@meta.ua

Сторінка викладачаТесленко Валентин Вікторович

Посада, науковий ступінь та звання:
Доцент, доктор психологічних наук.
Заслужений робітник народної освіти України, нагороджений медаллю імені В.Сухомлинського Освіта: Вища.
На кафедрі філософії з 2017 року.
Курси, що викладаю: Філософія, педагогіка вищої школи.
Напрямок наукової діяльності: педагогіка, спеціальна педагогіка,педагогічні системи, філософія освіти, політологія.
Публікації: 3 монографїї, більш 150 наукових статей.  

e-mail: teslenkovalentin@ukr.net

Сторінка викладачаАрхіпова Софія Анатоліївна

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат технічних наук. Освіта: Вища, НТУУ «КПІ», факультет систем управління. На кафедрі філософії з 1998 року. Курси, що викладаю: Прикладна статистика, Соціальне моделювання і прогнозування, Соціальне прогнозування, Математичне моделювання соціальних систем і процесів. Напрямок наукової діяльності: Математичне моделювання систем і процесів, розробка систем тестового контролю знань, інформаційна безпека. Маю більше 50 публікацій.  

e-mail: arsofi@ukr.net

Сторінка викладача


Балакірова Світлана Юріївна

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук. Освіта: аспірантура на кафедрі філософії ФСП НТУУ "КПІ". На кафедрі філософії з 2000 року. Курси, що викладаю: Естетика, Ділове спілкування. Напрямок наукової діяльності: естетичні проблеми сучасного мистецтва; проблеми художньої комунікації, арт-менеджмент. Наукові публікації: 17 наукових статтей у фахових збірках, затвердж. ВАКом.  40 тез доповідей на науково-пактичних конференціях, 5 навчальних видань (навчалні програми, методичні вказівки).  

e-mail: sbal@svitonline.com

Сторінка викладача


Галушко Михайло Михайлович

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук. Освіта: Київський інститут культури. На кафедрі філософії з 2008 року. Курси, що викладаю: Філософія. Напрямок наукової діяльності: Філософська антропологія; Філософія культури; Філософія науки. Маю понад 22 наукові публікації, 2 навчально-методичні посібника, 1 навчальний посібник з грифом МОН України у 2-х розділах.  

e-mail: galushkomm@bigmir.net

Сторінка викладача
Зуєв Віталій Миколайович

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук Освіта: КДУ ім. Т.Г. Шевченка, філососький факультет. На кафедрі філософії з 2001 року. Курси, що викладаю: Філософія, Логіка, спецкурс Філософські проблеми наукового пізнання. Напрямок наукової діяльності: Соціальна філософія; тема: «Впровадження соціальних технологій розвитку суспільства». Наукові публікації: маю понад 100 науковіх публікацій.

e-mail: zuev@inet.ua

Сторінка викладача
Ігнатович Володимир Миколайович

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат технічних наук. Освіта: вища, у 1981 р. закінчив Київський політехнічний інститут. На кафедрі філософії з 2007 року. Курси, що викладаю: Концепції сучасного природознавства. Напрями наукової діяльності: Філософські проблеми природознавства, історія філософії, історія природознавства. Маю 2 монографії, більше 30 статей, більше 30 тез.

e-mail: v.ihnatovych@kpi.ua.

Сторінка викладача


Коваль Олена Аркадіївна

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук, заступник декана ФСП. Освіта: філософський факультет Ленінградського університету. На кафедрі філософії з 1976 року. Курси, що викладаю: Філософія, Соціальна культурологія. Напрямок наукової діяльності: Філософська антропологія, гендерні дослідження. Маю близько 10 статей.  

e-mail: emina@i.ua

Сторінка викладача

Русакова Світлана Михайлівна

Посада, науковий ступінь та звання:  канд. філософських наук, доцент. Освіта: Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, історичний факультет .Аспірантура на каф. філософії НТУУ "КПІ". На кафедрі філософії з 1970 року. Курси, що викладаю: Соціальна психологія, психологія управління. Напрямок наукової діяльності: Психологія управління. Маю понад 40 наукових робіт.

e-mail: cbetarusakova@ukr.net

Сторінка викладача


Муратова Ірина Анатоліївна

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук. Освіта: філософський факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1989. На кафедрі філософії з 2000 року. Курси, що викладаю: Філософія (онтологія, гносеологія), Філософські проблеми наукового пізнання, Основи наукових досліджень, Філософія для аспірантів, по шукачів і наукового резерву. Напрямок наукової діяльності: Категорії загальної теорії розвитку як ступені становлення особистості, філософські проблеми природничих, технічних та соціально-гуманітарних наук, діалектика як логіка і теорія пізнання. Маю 37 наукових праць.

e-mail: murav@bigmir.net

Сторінка викладачаНіколаєнко Наталія Василівна


Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук. Освіта: Біологічний факультет КНУ ім. Т. Г. Шевченка, аспірантура філософського факультету КНУ ім. Т. Г. Шевченка На кафедрі філософії з 2010 року. Курси, що викладаю: Філософія, Історія української культури. Напрямок наукової діяльності:: антропологія, сучасні проблеми філософської антропології. Маю понад 25 публікацій.

e-mail: natalia.nikolayenko@gmail.com
  
Сторінка викладачаПодолянко Леонід Андрійович

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук. Освіта: Філософський  факультет КНУ ім. Т. Г. Шевченка, аспірантура філософського факультету КНУ ім. Т. Г. Шевченка На кафедрі філософії з 1987 року. Курси, що викладаю: Філософія. Напрямок наукової діяльності:: аксіологія, феноменологія, антропологія. Маю понад 20 публікацій ВАК.

e-mail: danka017@gmail.com

Сторінка викладача
Покулита Ірина Костянтинівна

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат  філософських наук. Освіта: Київська державна консерваторія ім. П.І. Чайковського, у 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Соціальна природа жанру в контексті історичної динаміки мистецтва". На кафедрі філософії з 1998 р. Курси, що викладаю: Соціологія культури, Культурологія, Історія української культури, Філософія. Напрямок наукової діяльності: Соціологія культури. Маю близкьо 40 наукових публікацій, з них 20 статей, 20 тез виступів на наукових конференціях та 1 навчальний посібник "Соціологія культури"

e-mail: Sergoil@ukr.net


Сторінка викладачаПотіщук Ольга Олегівна

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук. Освіта: КНУ ім. Т. Шевченка, політолог, викладач соціально-політичних та філософських дисциплін. На кафедрі філософії з 2010 року. Курси, що викладаю: Логіка. Напрямок наукової діяльності: Соціальна історія науки, історія науки і техніки, методологія науки, філософія творчості, філософія науки. Маю 21 публікацію та навчальний посібник.

e-mail: potya@ukr.net

Сторінка викладача

Руденко Тамара Петрівна

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук. Освіта: КНУ ім. Т. Шевченка, Географічний факультет, економіст регіонального розвитку. Аспірантура на кафедрі філософії НТУУ "КПІ". На кафедрі філософії з 2004 року. Курси, що викладаю: Філософія. Напрямок наукової діяльності: соціальна філософія та історія філософії. Наукові публікації: 25.

e-mail: tamararud@ukr.net

Сторінка викладача


Свідло Тетяна Миколаївна

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук. Освіта: КДУ ім. Т.Г. Шевченка, філософський факультет. На кафедрі філософії з 1990 року. Курси, що викладаю: Історія філософії, Філософська думка в Україні, Теорія антропосоціогенезу, Філософія освіти, Вища освіта і болонський процес. Напрямок наукової діяльності: Історія філософії, філософія освіти. Маю понад 40 наукових робіт.

e-mail: t.svidlo@meta.ua

Сторінка викладача
Семенов Володимир Георгійович

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук. Освіта: Вища, КДУ ім. Т. Шевченка, філософський факультет. На кафедрі філософії з 1979-1985, 2002 роки. Курси, що викладаю: Історія філософії, Філософія, Соціальна філософія. Напрямок наукової діяльності: Історія філософії, етика, гносеологія. Маю близько 100 наукових видруків.

e-mail: n_sapon@ukr.net

Сторінка викладача
Ставрояні Сергій Сергійович

Посада, науковий ступінь та звання: Кандидат філософських наук, викладач. 
Освіта: НТУУ "КПІ", Факультет соціології. 
На кафедрі філософії з 2011 року. 
Курси, що викладаю: логіка, філософія, філософьскі проблеми наукового пізнання. 
Напрямок наукової діяльності: релігієзнавство, соціальна філософія, філософія релігії. 
Маю понад 35 публікацій.

e-mail:stavrojani@gmail.com

Сторінка викладача


Стребкова Юлія Віталіївна

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук. Освіта: Медична, технічна, педагогічна. Курси, що викладаю: Філософія, Гендерні дослідження, Основи сталого розвитку, Валеологія. Напрямок наукової діяльності: Гендерні дослідження, філософія фемінізму, ідеологічна безпека. У творчьому доробку близько 30-ти наукових публікацій з питань ідеології сексизму, біоетики, гендерних аспектів біополітики; низка публіцистичних та експертних виступів; досвід експертної роботи у ряді проектів, тренінги, консультації та відкриті лекції в України та за кордоном.  

e-mail: strebkova@i.ua

Сторінка викладача

Facebook викладача 

Youtube 

Тургенєва Ольга Юріївна

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач, кандидат філософських наук. Освіта: НТУУ "КПІ" ФСП, аспірантура на кафедрі філософії ФСП НТУУ "КПІ". На кафедрі філософії з 2004 року. Курси, що викладаю: Соціальна філософія, Філософія. Напрямок наукової діяльності: соціальна філософія. Наукові публікації: 5 статей у спеціалізованих фахових виданнях, 13 тез, доповідей на науково-практичних конференціях.  

e-mail: PACIFERMANN@mail.ru

Сторінка викладача 
Щириця Тетяна Володимирівна

Посада, науковий ступінь та звання: Доцент, кандидат філософських наук. Освіта: філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. На кафедрі філософії з 1978 року. Курси, що викладаю: Філософія, етика, соціальна етика, новітні соціологічні теорії. Напрямок наукової діяльності: Соціальна філософія. Філософія моралі, теоретична соціологія, етика, практична філософія.

e-mail: tvshch@ukr.net

Сторінка викладачаАнацька Наталія Василівна

Посада, науковий ступінь та звання: Старший викладач, кандидат філософських наук. На кафедрі філософії з 1989 року. Курси, що викладаю: Філософія. Напрямок наукової діяльності: Філософія освіти. Наукові публікації: 27.

e-mail: Anat_ska@ukr.net


Сторінка викладачаВиселко Інна Вячеславівна

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат філософських наук, викладач.
На кафедрі філософії з 2015 року.
Курси, що викладаю: Філософія.
Напрямок наукової діяльності: Теорія та історія культури.
Наукові публікації: 25.

e-mail: vuselka@meta.ua


Сторінка викладачаКостроміна Ганна Михайлівна

Посада, науковий ступінь та звання: Старший викладач. Освіта: КДУ ім. Т. Шевченка, філософський факультет. На кафедрі філософії з 1998 року. Курси, що викладаю: Філософія, Філософські проблеми наукового пізнання. Напрямок наукової діяльності:Філософські проблеми наукового пізнання, філософія освіти. Маю понад 15 наукових публікацій

e-mail: ann.kostromina@gmail.com

Сторінка викладача
Кравченко Ірина Анатоліївна


Посада, науковий ступінь та звання: Старший викладач.
На кафедрі філософії з 1997 року.
Курси, що викладаю: Інформаційні технології, діловодство.

e-mail: kpi_fs_stud@mail.ru

Сторінка викладача


Казаков Мстислав Андрійович


Посада, науковий ступінь та звання: Кандидат філософських наук, викладач.
Освіта: НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Факультет лінгвістики (2007-2012); НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", здобувач кафедри філософії (2012-2016).
На кафедрі філософії з 2017 року.
Курси, що викладаю: Основи філософії; Вступ до філософії.
Напрямок наукової діяльності: епістемологія та філософія науки; філософія свідомості; філософія досократиків та філософські проблеми гомерівського епосу.
Маю 42 публікації статей та тез конференцій, 2 глави у колективних монографіях.

e-mail: mstkazakov@gmail.com

Сторінка викладача


Куцик Катерина Миколаївна

Посада, науковий ступінь та звання: Старший викладач. Освіта: КДУ ім. Т. Г. Шевченка, філософський факультет. На кафедрі філософії з 1982 року. Курси, що викладаю: Філософія. Напрямок наукової діяльності: Філософія людини, людина в інформаційному суспільстві, філософські проблеми НТР. Маю більше 40 видруків.

e-mail: kkutsyk@ukr.net

Сторінка викладача

Пенюк Вадим Богданович

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач Освіта: КНУ ім. Т. Г. Шевченка, факультет філософії. На кафедрі філософії з 2008 року. Курси, що викладаю: Філософія,Естетика. Напрямок наукової діяльності: естетичні проблеми музичного та літературного полістилізму.  

e-mail: posteidos@yahoo.com

Сторінка викладачаПіхорович Василь Дмитрович

Посада, науковий ступінь та звання: Старший викладач. Освіта: Філософський факультет КДУ ім. Т. Шевченка. На кафедрі філософії з 1989. Курси, що викладаю: Філософія, Логіка, Діалектична логіка. Напрямок наукової діяльності: Актуальні проблеми діалектичного матеріалізму, економічна історія, загальнодержавні автоматизовані системи управління. Випустив чотири книги (одна з них у співавторстві), 50 наукових статей та брошур і б3льше 300 статей у періодиці.

e-mail: fanja.new@gmail.com

Сторінка викладача


Терлецький Володимир Олексійович

Посада, науковий ступінь та звання: Старший викладач. Освіта: КДУ ім. Т. Шевченка, факультет філософії в 1981 р. На кафедрі філософії з 1981 року. Курси, що викладаю: Філософія, Релігієзнавство, Етика. Напрямок наукової діяльності: Творчість як філософська проблема, проблема соціального розвитку. Маю 9 статей в наукових журналах.

e-mail: 0632378265@ukr.net

Сторінка викладача
Тоічкіна Світлана Андріївна

Посада, науковий ступінь та звання: Старший викладач. Освіта: Вища. На кафедрі філософії з 1997 року. Курси, що викладаю: Філософія, Естетика, Культурологія. Напрямок наукової діяльності:Поняття естетичного, сучасне мистецтво. Маю 5 статей.

e-mail: lekalana@ukr.net

Сторінка викладача

Черкасов Сергій Михайлович

Посада, науковий ступінь та звання: Старший викладач. Освіта: Вища. На кафедрі філософії з 1981 року. Курси, що викладаю: Філософія, Релігієзнавство, Філософські проблеми наукового пізнання. Напрямок наукової діяльності: Призначення релігії в системі культури, релігійна аксіологія. Маю 6 публікацій.

e-mail: esem4e@ukr.net

Сторінка викладача 

Бова Зоя Вадимівна

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач. Освіта: НТУУ «КПІ», ФСП, аспірантура на кафедрі філософії ФСП НТУУ «КПІ». На кафедрі філософії з 2007 року. Курси, що викладаю: Іміджелогія. Напрямок наукової діяльності: Філософія освіти. Маю близько 20 публікацій.

e-mail: vixen_zaja@mail.ruБубон Тетяна Володимирівна

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач. Освіта: НТУУ «КПІ» ф-т соціології , адміністративний менеджмент. На кафедрі філософії з 1996 року. Курси, що викладаю: філософія, соціальна філософія, філософія соціального управління, історія української культури. Напрямок наукової діяльності: політична культура. Маю 24 публікацій.

e-mail: titanka77@gmail.com 

Сторінка викладача

Денисенко Наталія Василівна

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач Освіта: КДУ ім.Т. Г. Шевченка, Філософський факультет. На кафедрі філософії з 2000 року. Курси, що викладаю: Філософія, Релігієзнавство. Напрямок наукової діяльності: Соціальна філософія, феноменологія, соціологія знання, теорія соціальної роботи. Маю 25 публікацій, з них 7 статей в фахових виданнях.

e-mail: denisenko.natali@gmail.com

Сторінка викладача
Кайс Зося Вадимівна

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач, кандидат філософських наук. Освіта: Факультет соціології і права НТУУ "КПІ" адміністративний менеджмент. На кафедрі філософії з 2006 року. Курси, що викладаю: "Етика. Естетика", веду семінари "Філософія". Напрямок наукової діяльності: семіотика, феноменологія, комунікативна етика, сучасне мистецтво, вуличне мистецтво, графіті. Маю 18 публікацій і 7 фахових статтей.


e-mail: zosia.kais@gmail.com

Сторінка викладачаКолотило Мар'яна Олексіївна


Посада, науковий ступінь та звання: Викладач, кандидат філософських наук.
Освіта: НТУУ "КПІ"; ФСП; спеціальність - адміністративний менеджмент.
На кафедрі з 2013 року.
Курси, що викладаю: Філософія, Історія української культури.
Напрямок наукової діяльності: Філософія освіти.

e-mail:  kolotylo.mariana@gmail.com

Сторінка викладача

Ніколова Наталія Іванівна

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач. Освіта: Вища. На кафедрі філософії з 2004 року. Курси, що викладаю: Культурологія, Історія української культури, Історія української та зарубіжної культури. Напрямок наукової діяльності: Філософія історії, культурологія, семіотика історії, семіотика культури. Маю 14 статей, 1 навчальний посібник.  

e-mail: NikolovaNatalia@ukr.net

Сторінка викладача

Петрова Світлана Олександрівна

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач Освіта: НТУУ «КПИ», ФСП, магістратура за спеціальністю Адміністративний менеджмент, аспірантура на кафедрі філософії ФСП НТУУ "КПІ". На кафедрі філософії з 2006 року. Курси, що викладаю: Філософія, Соціальні технології в адміністративному менеджменті.
Напрямок наукової діяльності:
- сталі спільноти, екологічні поселення та родові помістя;
- соціокультурний простір та простір повсякденності;
- соціальні технології та соціальна інженерія;
- моделювання та конструювання соціальної реальності;
- рефлексивне управління

Наукові публікації: 14.

e-mail: petrova.svit@gmail.com
Facebook викладача
Сторінка викладача

Процко Світлана Анатоліївна

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач. Освіта: Вища, НТУУ «КПІ», ФСП, аспірантура на кафедрі філософії ФСП НТУУ "КПІ". На кафедрі філософії з 2003 року. Курси, що викладаю: Філософія, Логіка. Напрямок наукової діяльності: Соціальна філософія та філософія історії. Маю близько 23 наукових публікацій.  

e-mail: svetpr@ukr.net

Сторінка викладача


Стецюра Катерина Олександрівна


Посада, науковий ступінь та звання: Викладач, кандидат філософських наук.
Освіта: НТУУ КПІ, Факультет соціології і права, магістр за спеціальністю "Адміністративний менеджмент", бакалавр за спеціальеністю "Соціологія".
На кафедрі з 2014 року.
Курси, що викладаю: Філософія.
Напрямок наукової діяльності: медіакультура, медійна картина світу, трансформації філософії освіти.

e-mail: kateryna.stetsura@gmail.com

Сторінка викладача


Столярчук Ольга Святославівна

Посада, науковий ступінь та звання: викладач, кандидат філософських наук. Освіта: Луцький педагогічний інститут, історичний факультет. На кафедрі філософії з 2005 року. Курси, що викладаю: Філософія. Напрямок наукової діяльності: Соціальна філософія, сутність історичного пізнання. Маю 6 наукових статей.

e-mail: milan-anet@yandex.ru


Сторінка викладача

Сторожик Марина Іванівна

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач. Освіта: ФСП НТУУ "КПІ", аспірантура на кафедрі філософії ФСП НТУУ "КПІ". На кафедрі філософії з 2009 року. Курси, що викладаю: Філософія, психологія управління. Напрямок наукової діяльності: Філософія освіти.  

e-mail: titanka77@gmail.com

Сторінка викладача

Франко Наталія Олександрівна

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач кафедри філософії. Освіта: аспірантура на кафедрі філософії ФСП НТУУ "КПІ". На кафедрі філософії з 1991 року. Курси, що викладаю: Філософія. Філософія 2: етика, естетика, релігієзнавство, логіка. Напрямок наукової діяльності: Історія філософії. Філософія науки. Філософія України, Проблеми пізнання. Маю понад 15 наукових публікацій.

e-mail: natalya_franko@mail.ru

Сторінка викладача 


Баюжева Анна Олександрівна

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач. Освіта: НТУУ «КПІ», Факультет соціології. На кафедрі філософії з 2005 року. Курси, що викладаю: Філософія, Державна служба, Теорія держави і права. Напрямок наукової діяльності: Інформаційне суспільство, суспільство знань, медіафілософія. Маю 15 публікацій.  

e-mail: Shabunova_a@mail.ru

Сторінка викладача

Шаповалова Олена Анатоліївна

Посада, науковий ступінь та звання: Викладач, кандидат філософських наук. Освіта: Вища, НТУУ «КПІ», ФСП, адміністративний менеджмент, аспірантура на кафедрі філософії ФСП НТУУ "КПІ". На кафедрі філософії з 2009 року. Курси, що викладаю: Соціальне проектування, філософія, історія української культури.  Напрямок наукової діяльності: Філософія освіти, соціальне проектування в сучасних освітніх практиках. Маю понад 40 публікацій, з них 9 статей у виданнях ВАК.  

e-mail: Cst.kpi.@gmail.com

Сторінка викладача
Гераїмчук Ігор Михайлович

Посада, науковий ступінь та звання: викладач. Освіта: закінчив НТУУ "КПІ", аспірантура на кафедрі філософії ФСП в 2000 році.
На кафедрі філософії з 2000 року.
Напрямки наукової діяльності: дослідження феномену творчості в цілому і його процесів зокрема, дослідження здібностей, якостей, дослідження свідомості, комплексне дослідження явищ культури,тощо.
Приймав участь у виконанні більш як 7 науково-дослідних робіт.
Наукові публікації: маю понад 9 монографій і книг (з них 6 в співавторстві), більш як 40 інших.

e-mail: timtolbot@gmail.com

Сторінка викладача