На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи за наступними напрямами:

  1. Загальнонаукові засади та інноваційні практики сучасної соціальної роботи
  2. Дослідження філософських засад креатосфери та культуротворення. (Державний реєстраційний номер 0117U004509) Науковий керівник проф. Новіков Б.В.
  3. Дослідження філософських засад становлення та розвитку кіберпростору як нової соціальної реальності. (Державний реєстраційний номер 0117U004508) Науковий керівник проф. Девтеров І.В.