понеділок, 8 жовтня 2018 р.

Міжнародна науково-практична конференція "Філософія і художня література в хронотопі технічного вузу"
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
 «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права
Кафедра філософії

Шановні колеги!
Маємо честь запросити вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Філософія і художня література в хронотопі технічного вузу»

Конференція відбудеться 8 листопада 2018 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського на на базі Науково-технічної бiблiотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, а також всі бажаючі.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.     Художня література як «робітниця на полі людського поступу»
(І.Я. Франко)
Ø художня література як феномен людської культури;
Ø становлення й розвиток художньої літератури;
Ø словесність, писемність і література;
Ø художня творчість як відображення та проект соціальної реальності та дійсності;
Ø літературна критика як «рухома естетика» (В.Г. Бєлінський).
2.     Мистецтво, художня література, інженерна творчість, технічна освіта: кроскультурний аспект
Ø значення фантазії для інженера (В.Л. Кирпичов);
Ø політехнізм;
Ø суб’єктність творчості;
Ø творчість як спосіб буття дійсних (цілісних) людини, людей, людства.
3.     Діалектика універсальності й унікальності крізь призму художньої літератури
Ø всебічний гармонійний розвиток (цілісність) людини;
Ø універсальність як умова трансформації діяльності в творчість.
4.     Наукова філософія як засадничий фактор інтеграції духовної, чуттєвої та матеріальної культури
Ø історія наукової філософії;
Ø роль філософії в організації суспільної практики;
Ø місце філософії у технічному вузі.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 7 жовтня 2018 року за електронною адресою litphilos@gmail.com надіслати одночасно в електронному варіанті:
1.     заявку на участь в конференції (див. зразок);
2.     тези доповіді (див. вимоги до оформлення);
3.     відскановану рецензію наукового керівника (для студентів).

До початку роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.
Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатися до оргкомітету.

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, неналежним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено, або надіслані пізніше зазначеного терміну.

Міжнародна науково-практична конференція «Світові конфлікти у ХХІ столітті: філософська рефлексія соціальних, економічних, екологічних, політичних та релігійних аспектів»


Конференція відбудеться 25 жовтня 2018 року в КПІ імені Ігоря Сікорського на базі факультету соціології і права. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти.
Маємо честь запросити Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського «Світові конфлікти у ХХІ столітті: філософська рефлексія соціальних, економічних, екологічних, політичних та релігійних аспектів»
Напрямки конференції
 1. Проблема миру і війни у філософських рефлексіях.
 2. Феномен війни і миру в історії філософії, філософії історії та соціальній філософії.
 3. Безцінність людського життя та сучасні моральні імперативи.
 4. Війна і мир у екологічному вимірі.
 5. Війна і мир в образах мистецтва – попередження чи крик відчаю?
 6. Інформаційна безпека та гібридна війна на терезах сучасності.
 7. Діяльність: до творчості як способу буття дійсного гуманізму, чи до звиття як підготовки до рукотворного Апокаліпсису?
Мови конференції
 • українська
 • російська
 • англійська
Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2018 року за електронною адресою conf.philosophy@gmail.com надіслати одночасно в електронному варіанті:
 1. заявку на участь в конференції (див. зразок);
 2. тези доповіді (див. вимоги до оформлення);
 3. відскановану рецензію наукового керівника (для студентів).
Вимоги до оформлення тез та заявки