пʼятниця, 13 квітня 2018 р.

Конференція "Філософська спадщина П.В. Копніна і сучасна філософія"


Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
 «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права
Кафедра філософії

Шановні колеги!

Маємо честь запросити вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції, приуроченій до 60-річчя кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського

«Філософська спадщина П.В. Копніна і сучасна філософія»Конференція відбудеться 31 травня 2018 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі факультету соціології і права. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти.

 
Напрямки конференції:

1.      П.В. Копнін – мислитель, науковець, філософ

·         Філософія, логіка, методологія: поступ через віки.
·         Наука у вимірах ХХІ століття.
·         Сучасне бачення філософської спадщини П.В. Копніна.

2.      П.В. Копнін – фундатор кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського

·         Філософія і психологія освіти й виховання у сучасних соціально-педагогічних дослідженнях (В.І. Войтко).
·         Феномен змагальності як трансактуальний напрям філософських досліджень (С.І. Черкасова).
·         Проблема творчості як генеральний напрям наукових досліджень кафедри (Б.В. Новіков)
·         Інформатика і сучасність (Глушковські читання).
·         Філософські рефлексії моделей сучасного управління.
·         Культурологічні студії і практики кафедри філософії.
·         Соціальна робота в інтер’єрі кафедри філософії.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 17 травня 2018 року за електронною адресою kopnin.conf@gmail.com надіслати одночасно в електронному варіанті:
1.      заявку на участь в конференції (див. зразок);
2.      тези доповіді (див. вимоги до оформлення);
3.      відскановану рецензію наукового керівника (для студентів).

До початку роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.
Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, неналежним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено, або надіслані пізніше зазначеного терміну.


РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ СТАНОВИТЬ:

Для студентів, аспірантів та викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського пільгова вартість – 150 грн.
Для учасників з України  – 200 грн.
Для зарубіжних учасників – 15 євро (в гривневому еквіваленті).

Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому. Після оплати оргвнеску необхідно відправити фото або сканкопію квитанції про сплату на електронну адресу kopnin.conf@gmail.com.
Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції, а також в оргкомітеті конференції. Учасники, які не змогли приїхати на конференцію, але здійснили оплату оргвнеску, можуть отримати збірку тез поштою за власний кошт.
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.
Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію.
Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб).

Вимоги до оформлення тез
Ø     Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows.
Ø     Обсяг тексту: до 3 повних сторінок
Ø     Через інтервал 1,5, праворуч – ім’я та прізвище автора, e-mail; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання (для студентів): шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:
Іваненко Іван Іванович,
i.ivanenko@meta.ua
Науковий керівник:
Петренко П.П., к.ф.н., доц., ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Ø     Назва доповіді посередині рядка (слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний. Наприклад:

П.В. Копнін та українська філософська думка

Ø     Через інтервал 1,5 текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Ø     Список використаних джерел (без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [1, с.56].
Кількість співавторів однієї публікації – не більше двох осіб.

Вимоги до оформлення заявки
Заявка на участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Філософська спадщина П.В. Копніна і сучасна філософія»

Відомості про доповідача та тему доповіді:
1.                    ПІБ
2.                     Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює учасник конференції
3.                     Посада, науковий ступінь, вчене звання
4.                     Тема виступу(доповіді)
5.                     Тематичний напрям конференції
6.                     Домашня адреса
7.                     Контактні телефони (домашній, мобільний), електронна пошта
8.                    Потреба у поселенні (вказати дати приїзду та від’їзду – наприклад, приїзд 24 травня – ранок, відїзд 25 травня – вечір).

Ø Назви файлів, що будуть надіслані до Оргкомітету, повинні містити прізвище та ім’я учасника конференції із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія.
Ø  Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «Філософська спадщина П.В. Копніна і сучасна філософія».

Контакти:
·               м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус №7, каб. 530 (Найближча ст. метро «Політехнічний інститут»)
·               kopnin.conf@gmail.com
·               Покулита Ірина Костянтинівна (067) 447 20 47
Колотило Маряна Олексіївна (095) 609 89 12
З повагою, Організаційний комітет

Немає коментарів:

Дописати коментар