середа, 4 квітня 2018 р.

Дні науки ФСП 2018Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені, запрошуємо Вас взяти участь у
XXI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
«ДНІ НАУКИ ФСП:
 «Industry 4.0: Людина і суспільство у вирі трансформацій» 
19-20 квітня 2018 р._ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ:
 
Секція № 1. Філософія: «Філософські засади науково-технічного поступу і сучасності»
(Рубанець О.М. проф., д. філос. н.)
контактні дані: dni.filosofia@email.ua, секретар - ст. викл. Ковальова С. Б. - (050)-668-58-57
Підсекція. Соціальна філософія
(Сторіжко Л.В., д.філос.н., проф.)
контактні дані: dni.s-filosofia@email.ua, секретар - Мартинюк Євгеній – (067)-937-07-32
Підсекція. Філософія
(Свідло Т. М., к.філос.н., доц.)
контактні дані: dni.2filosofia@email.ua, секретар - ст.викл. Костроміна Г.М – (093)-106-68-79.
Секція № 2. Історія: «Від " промислової" до "цифрової": індустріальна історія України і світу.»
(Лабур О. В., к.і.н., доц.; Бузань В. Ю., к.і.н., викл.)
контактні дані: dni.istoria@email.ua, секретар – Лабур О. В.- (099)-603-14-77
Секція №3. Соціологія: «Industry 4.0 та нові соціальні реалії: чудовий новий світ або суспільство нерівних»
(Якубін О. Л.  к.політ.н., ст.викл., Багінський А.В., к.політ.н., викл., Донська А.Г., к.політ.н., викл.)
контактні дані: dni.sociology@i.ua, секретар: Клімова Вікторія – (096)-618-87-46
Секція № 4. Культурологія та естетика: «Метаморфози сучасної культури»
(Покуліта І. К., к.філос.н., доц., Балакірова С. Ю., к.філос.н., доц.)
контактні дані: omelchenkoalenav@gmail.com секретар: Омельченко Олена  - (096)-728-97-47
Секція № 5. Гендерні дослідження
(Стребкова Ю. В., к.філос.н., доц.)
контактні дані:dni.gender@email.ua, секретар – Юсько Вікторія (068)-739-59-04
Секція № 6. Теорія і практика управління: «Трансформація публічного управління та адміністрування в умовах четверної промислової революції»
(Мельниченко А. А., к. філос. н., доц., Божок О. І., викл.)
контактні дані: dni.upravl@email.ua, секретар – Божок Ольга Ігорівна – (067)-938-63-48
Секція № 7. Публічне право: «Правові засади людиноцентристського виміру»
(Чепульченко Тетяна Олексіївна, к.ю.н., доц., Пряміцин Вячеслав Юрійович, викладач)
контактні дані: - dni.pravo@email.ua, секретар - Нікітіна Софія (093)-982-44-80

Ярмарок проектів: «Соціальне проектування: перетворення сьогодення і прогнозування майбутнього»
(куратор – проф., к.філос.н. Федорова І.І., модератор – викладач, к.філос.н. Шаповалова О.А.)
контактні дані:  секретар – Прищепа Вікторія Андріївна – (050)-858-62-53; vitapryshchepa@gmail.com

Круглий стіл: «Психологічна ціна нових віртуальних технологій»
(Кононець М. О., к.психол.н., доц.)
контактні дані: olgets@ukr.net,  секретар – ст. викл. Москаленко О. В. – (050)-700-20-20


Для участі в конференції необхідно надіслати заявку та тези доповідей на електронну адресу обраної Вами секції.
Термін подачі заявок та тез – до 15 квітня 2018 р.
У заявці обов’язково вказати:
Прізвище; Ім’я; По батькові; Повна назва навчального закладу, в якому навчається учасник; Назва факультету, курс; Тема виступу(доповіді/проекту); Секція/Ярмарок проектів;
Електронна пошта (e-mail)
Після вичитки тези доповідей секцій та творчі роботи ярмарку проектів, які пройдуть експертизу, будуть опубліковані у збірнику конференції.
Бажаючі опублікувати тези за результатами конференції - сплачують оргвнесок.

Вимоги до оформлення тез доповідей секцій
Обсяг тез доповідей повинен бути в межах 2 сторінок А4. Перевищення обсягу може слугувати підставою для відмови у публікації. Мова тез доповідей – українська, російська та англійська
Основні вимоги: формат – А-4; поля: зверху, знизу, справа, зліва – 2 см; шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Використання таблиць, малюнків і схем небажане.
Тези доповіді готуються у текстовому редакторі Microsoft Word (*.doc) у такому порядку:
Приклад оформлення:
Іванов І. І.
5 курс, ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського
Науковий керівник:
Петров І.В., к.ю.н., доц., ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського
 Забезпечення законності у державному управлінні
          Через один інтервал друкується текст тез доповіді.

Список використаних джерел (без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою:
Список використаних джерел: (без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].
Увага!Невідповідність оформлення тез доповіді наведеним вище вимогам може бути приводом відмови у публікації. Редакція повідомляє авторові тільки про рішення з приводу публікації. Редакція у випадку відмови в публікації не повертає рукописи й не вступає в теоретичні дискусії.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ

Деталі на: http://fsp.kpi.ua
Адреса оргкомітету Днів науки ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського: 03056  м. Київ, проспект Перемоги 37, корпус 7, ауд. 122а.
Телефони оргкомітету: Голова НТСА ФСП Волицький Назар 099 738 28 50
                                       Заступник Голови НТСА ФСП Тегза Катерина 050 075 87 40
                                        Голова Студентської ради ФСП Трачук Владислав 099-964-10-54

Немає коментарів:

Дописати коментар