вівторок, 28 березня 2017 р.

ХІV науково-практична конференція з творчості "Людяність творчості як творчість людяності"
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
 «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права

Шановні колеги!
Маємо честь запросити вас на ХІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію з творчості на тему «Людяність творчості як творчість людяності», яка буде проведена 25 травня 2017 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі Факультету соціології і права.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі, хто займається філософськими засадами творчості й переймається проблемою: Людини – Людей – Людства у вимірах творчості та людяності в контексті суспільних, економічних, наукових, технологічних, моральних, художніх трансформацій сьогодення.
* * *
Ти знаєш, що ти — людина? 
Ти знаєш про це чи ні? 
Усмішка твоя — єдина, 
Мука твоя — єдина, 
Очі твої — одні.
(Василь Симоненко)

Тематика конференції:

Секція 1. Філософські горизонти творчості – шляхи трансформацій «ноосфери», «інфосфери», «креатосфери»:
-   моральність та освіченість у формуванні особистості;
-   гуманізм у дискурсі філософії;
-   ейдос філософії в контексті людяності;
-   філософія творчості у світлі сучасних суспільних трансформацій.
Секція 2. Людина як суб’єкт і мета творчості:
-   антропоцентричні характеристики творчості – історична ретроспектива та проекції в майбутнє;
-   творчість: рух до гармонії «макрокосму», «мезокосму», «мікрокосму»; людства, людей, людини;
-   дійсний гуманізм як осереддя наукової філософії;
-   образ людини в проекціях художньої культури.
Секція 3. Гуманізм vs трансгуманізм творчий процес в умовах впровадження новітніх технологій;
-   філософські аспекти інформаційної творчості;
- мережева ідентичність: форма креативності чи новий рівень відчуження особистості?

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 11 травня 2017 року за електронною адресою philosophyconf2016@gmail.com надіслати одночасно в електронному варіанті:
1.      заявку на участь в конференції(див. зразок);
2.      тези доповіді(див. вимоги до оформлення);
3.      відскановану рецензію наукового керівника (для студентів).

До початку роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

 
Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.
Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, неналежним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено, або надіслані пізніше зазначеного терміну.

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ СТАНОВИТЬ:
Для студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» пільгова вартість – 100 грн.
Для учасників з України  – 150 грн.
Для зарубіжних учасників – 10 євро.
Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому. Після оплати оргвнеску необхідно відправити фото або сканкопію квитанції про сплату на електронну адресу philosophyconf2016@gmail.com
Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції, а також в оргкомітеті конференції. Учасники, які не змогли приїхати на конференцію, але здійснили оплату оргвнеску, можуть отримати збірку тез поштою. Вартість відправки однієї збірки тез по Україні – 25 грн.; в країни СНД – 80 грн. (вартість поштових послуг, витратних матеріалів).
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.
Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію.
Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб).
Вимоги до оформлення тез
Ø     Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows;
Ø     Обсяг тексту: до 4 сторінок.
Ø     Через інтервал 1,5, праворуч – ім’я та прізвище автора, e-mail; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання (для студентів): шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:
Сидоров Іван Іванович,
sidorov@meta.ua
Науковий керівник:
Петренко І.В., к.ф.н., доц., ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Ø     Назва доповіді посередині рядка (слова з  великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний. Наприклад: 
Філософія у вимірах ХХІ століття

Ø     Через інтервал 1,5 текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Ø     Список використаних джерел (без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [1, с.56].
Кількість співавторів однієї публікації – не більше двох осіб.

Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді
Заявка на участь в Всеукраїнській науково-практичній конференції «Людяність творчості як творчість людяності»
Відомості про доповідача та тему доповіді:
1.                    ПІБ
2.                     Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює учасник конференції
3.                     Посада, науковий ступінь, вчене звання
4.                     Тема виступу(доповіді)
5.                     Секція
6.                     Домашня адреса
7.                     Контактні телефони (домашній, мобільний)
8.                     Електронна пошта (e-mail)


Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія.
Ø  Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «Людяність творчості як творчість людяності»
Контакти:
·               м. Київ, пр.. Перемоги, 37, корпус №7, каб. 531 (Ближча ст. метро «Політехнічний інститут»)
·               philosophyconf2016@gmail.com
·               Виселко Інна Вячеславівна (050) 295 47 99
Шевчук Юлія Анатоліївна (098) 286 24 81
З повагою, Організаційний комітет

Немає коментарів:

Дописати коментар