вівторок, 28 березня 2017 р.

ХІV науково-практична конференція з творчості "Людяність творчості як творчість людяності"
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
 «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права

Шановні колеги!
Маємо честь запросити вас на ХІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію з творчості на тему «Людяність творчості як творчість людяності», яка буде проведена 25 травня 2017 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі Факультету соціології і права.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі, хто займається філософськими засадами творчості й переймається проблемою: Людини – Людей – Людства у вимірах творчості та людяності в контексті суспільних, економічних, наукових, технологічних, моральних, художніх трансформацій сьогодення.
* * *
Ти знаєш, що ти — людина? 
Ти знаєш про це чи ні? 
Усмішка твоя — єдина, 
Мука твоя — єдина, 
Очі твої — одні.
(Василь Симоненко)

Тематика конференції:

Секція 1. Філософські горизонти творчості – шляхи трансформацій «ноосфери», «інфосфери», «креатосфери»:
-   моральність та освіченість у формуванні особистості;
-   гуманізм у дискурсі філософії;
-   ейдос філософії в контексті людяності;
-   філософія творчості у світлі сучасних суспільних трансформацій.
Секція 2. Людина як суб’єкт і мета творчості:
-   антропоцентричні характеристики творчості – історична ретроспектива та проекції в майбутнє;
-   творчість: рух до гармонії «макрокосму», «мезокосму», «мікрокосму»; людства, людей, людини;
-   дійсний гуманізм як осереддя наукової філософії;
-   образ людини в проекціях художньої культури.
Секція 3. Гуманізм vs трансгуманізм творчий процес в умовах впровадження новітніх технологій;
-   філософські аспекти інформаційної творчості;
- мережева ідентичність: форма креативності чи новий рівень відчуження особистості?

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 11 травня 2017 року за електронною адресою philosophyconf2016@gmail.com надіслати одночасно в електронному варіанті:
1.      заявку на участь в конференції(див. зразок);
2.      тези доповіді(див. вимоги до оформлення);
3.      відскановану рецензію наукового керівника (для студентів).

До початку роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Дні науки ФСП 2017

Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені!
Запрошуємо Вас взяти участь у XX Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «ДНІ НАУКИ ФСП: «Людина у вимірах сучасних суспільних трансформацій», що відбудеться 20-21 квітня 2017р.

Для участі в конференції необхідно надіслати заявку та тези доповідей на електронну адресу обраної Вами секції.

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ: