вівторок, 12 липня 2016 р.

Програма ДОДАТКОВОГО вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософіїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
03 гуманітарні науки
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
033 філософія

Програма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософіїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
03 гуманітарні науки
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
033 філософія