пʼятниця, 13 травня 2016 р.

26.05.2016р - конференція "Філософія у вимірах ХХІ століття"Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Факультет соціології і права
politechnika Wrocławska
studium nauk Humanistycznych i Społecznych

Шановні колеги!
Маємо честь запросити Вас на Міжнародну науково-практичну конференцію «Філософія у вимірах ХХІ століття», яка буде проведена 26 травня 2016 року в НТУУ «КПІ» на базі Факультету соціології і права.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі, хто займається проблемами викладання філософії у вищій школі та переймається проблемою осягнення закономірностей суспільного розвитку в системі університетської освіти.

Концепція конференції
Ідеєю університету, як її визначав І. Кант, є автономія розуму. Розумом, його долею, колізіями, парадоксами, онтологічними та трансцендентальними умовами існування в сучасних університетах опікується філософія як берегиня раціональності (Ю. Габермас) – інтелектуальна, духовна її серцевина у цілісності соціокультурного розвитку.
Константа
Зміст і форми існування філософії залежать від змісту і форми існування суспільства. Отже демократичне суспільство з базовими ліберальними цінностями функціонує успішно й ефективно за умов креативних продуцентів суспільних відносин. А теоретичні засади творчості – наукової, організаційної, культурно-політичної тощо – і практичні рекомендації щодо її імплементації в суспільні відносини рефлексується філософією. Такий процес, на думку Е. Гіденса, позначається як дуальність соціальної структури, а саме творення й відтворення водночас. Неприпустимим є розрив та ігнорування спадковості у розвитку філософського знання.
Минуле
Варто пам’ятати, що в українському досвіді вже був прецедент, коли царським указом Російської імперії ліквідувались кафедри філософії, і філософія тимчасово полишала стіни Університету. Утворилась лакуна у підготовці світських професійних філософів, що обумовило розрив спадковості розвитку знання. Тоді ситуацію врятували професори Київської духовної академії: П. Юркевич у 1861 році був запрошений викладати філософію до Московського університету. Це виявилось рятівним кроком у збереженні цілісності та відновленні спадковості знання в логіці історичного розвитку суспільства.
Майбутнє
Важливо усвідомити: впровадження системи трьохступеневої підготовки фахівців, що завершується набуттям кваліфікації «доктор філософії», актуалізує осмислення зростаючої ролі філософії при підготовці бакалаврів та магістрів. Проведення реформ в освітній галузі вимагає розробки фундаментальної Концепції розвитку філософського знання в національній вищій школі України.
З метою освоєння теоретичного та практичного досвіду, залучення філософського загалу й освітянської спільноти до проведення нагальних освітніх трансформацій, пропонуємо започаткування Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія у вимірах ХХІ століття» на шляху збереження і примноження духовного капіталу національної культури.

Тематика конференції:
Секція 1. Філософська складова сучасної вищої освіти:європейський та світовий досвід:
-   моральність та освіченість у формуванні особистості фахівця у вищій школі;
-   філософія у дискурсі її викладання у сучасних університетах: світоглядно-когнітивний та онтологічно-феноменологічний контексти;
-   викладання філософських дисциплін у галузевих та багатогалузевих ВНЗ;
-   освітні філософські практики: проблеми та перспективи;
-   ейдос філософії в контексті освітніх практик;
-   філософія та філософська освіта;
-    інноваційність філософії освіти у світлі сучасних освітніх трансформацій.
Секція 2. Філософія як квінтесенція духовної культури людства:
-   філософська культура в системі соціального досвіду – історична ретроспектива на майбутнє;
-   викладання естетико-культурологічних дисциплін;
-   філософія – наука, мистецтво і творчість.
Секція 3. Філософія в епоху становлення інформаційного суспільства:
-   особливості філософської підготовки фахівців в умовах сучасних стратегій – формування інформаційного суспільства та суспільства знання;
-   філософські аспекти інформаційної безпеки;
-   набуття мережевої ідентичності як новий рівень відчуження особистості.

Мови конференції: українська, польська, російська.

Для участі у конференції необхідно до 24 травня 2016 року за електронною адресою philosophyconf2016@gmail.com надіслати одночасно в електронному варіанті:
1.      заявку на участь в конференції(див. зразок);
2.      тези доповіді(див. вимоги до оформлення);
3.      відскановану рецензію наукового керівника (для студентів).

До початку роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.
Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.
Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, не належним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено або надіслані пізніше зазначеного терміну.

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ СТАНОВИТЬ 150 ГРН
Для студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» пільгова вартість – 100 грн.
Для зарубіжних учасників – 10 євро.
Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому. Після оплати оргвнеску необхідно відправити фото або сканкопію квитанції про сплату на електронну адресу philosophyconf2016@gmail.com
Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції, а також в оргкомітеті конференції. Учасники, які не змогли приїхати на конференцію, але здійснили оплату оргвнеску, можуть отримати збірку тез поштою. Вартість відправки однієї збірки тез по Україні – 25 грн.; в країни СНД – 80 грн. (вартість поштових послуг, витратних матеріалів).
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.
Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію.
Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб).
Вимоги до оформлення тез
Ø     Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows;
Ø     Обсяг тексту: до 4 сторінок.
Ø     Через один інтервал, праворуч – ім’я та прізвище автора, e-mail; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання (для студентів): шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:
Сидоров Іван Іванович,
sidorov@meta.ua
Науковий керівник:
Петров І.В., к.ф.н., доц., ФСП НТУУ «КПІ»

Ø     Назва доповіді посередині рядка (слова з  великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний. Наприклад:
Філософія як стрижень духовної культури людства

Ø     Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Ø     Список використаних джерел(без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [1, с.56].

Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді
Заявка на участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Філософія у вимірах ХХІ століття»
Відомості про доповідача та тему доповіді:
1.             Прізвище
2.              Ім’я
3.              По батькові
4.              Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює доповідач
5.              Посада
6.              Науковий ступінь
7.              Вчене звання
8.              Назва факультету, курс (для студентів)
9.              Тема виступу(доповіді)
10.            Секція
11.            Домашня адреса
12.            Контактні телефони (домашній, мобільний)
13.            Електронна пошта (e-mail)

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія.
Ø  Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «Філософія у вимірах ХХІ століття».

Контакти:
·               м. Київ, пр.. Перемоги, 37, корпус №7, каб. 531 (ст. метро «Політехнічний інститут»)
·               philosophyconf2016@gmail.com
·               Виселко Інна Вячеславівна (050) 295 47 99
Шевчук Юлія Анатоліївна (098) 286 24 81
З повагою, Організаційний комітет

1 коментар: