вівторок, 10 листопада 2015 р.

Увага! Інформлист конференції "Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації"Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Факультет соціології і права
politechnika Wrocławska
studium nauk Humanistycznych i Społecznych
Інститут вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України

Шановні колеги!
Маємо честь запросити Вас на VIIІ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації», яка буде проведена 10 грудня 2015 року в НТУУ «КПІ» на базі Факультету соціології і права.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі, хто займається проблемами управління.


Тематика конференції:

Секція 1. Теоретико-методологічні засади управління.
*       Філософія та соціологія управління.
*       Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності.
*       Морально-етичні аспекти управлінської діяльності.
*       Політекономічні аспекти управління.
*       Системний аналіз як методологія дослідження управлінських систем.
*       Процес самоорганізації системи державного управління в реаліях сучасного суспільства.
*       Соціокультурний вимір проблеми реформування системи управління.

Секція 2. Розвиток технологій «електронного урядування» як вектор вирішення дилеми «централізація - децентралізація управління».
*       Прикладна соціологія у вирішенні проблем інформаційного забезпечення управлінських процесів.
*       Комунікативні стратегії в управлінській діяльності.
*       Електронна демократія: технологічний та інституційний вимір.
*       «Електронний уряд» як концепція державного управління.
*       Роль сучасних інформаційних технологій в управлінні людським і соціальним капіталом.

Секція 3. Адміністративно-правові аспекти державного управління в сучасній Україні.
*       Сучасні проблеми надання адміністративних послуг.
*       Державне управління: макро- та мікровиміри.
*       Правові колізії реформування системи державного управління в контексті децентралізації
*       Правові засади формування ефективної моделі державного управління.
*       Проблеми формування органів місцевого самоврядування в сучасній Україні.
*       Правова політика у сфері децентралізації державного управління.

Секція 4. Інноваційні підходи в управлінні.
*       Управління освітою та наукою у суспільстві, заснованому на знаннях та інформації.
*       Соціальна інженерія як фактор сталого розвитку суспільства.
*       Управління екосистемою університету.
*       Феномен «низових ініціатив» в контексті децентралізації управління у ВНЗ.
*       Соціальні інновації в сучасному управлінні.
*       Концепція «good-governance» в сучасній науці і практиці.
*       Самоорганізація населення у вирішенні проблем ЖКГ.

Мови конференції: українська, польська, російська.

Для участі у конференції необхідно до 25 листопада 2015 року включно за електронною адресою manag.conf@gmail.com надіслати одночасно в електронному варіанті:
1.               заявку на участь в конференції(див. зразок);
2.               тези доповіді(див. вимоги до оформлення);
3.               відскановану рецензію наукового керівника (для студентів та курсантів).

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.
Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.
Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції , не належним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено або надіслані пізніше зазначеного терміну.

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ СТАНОВИТЬ 150 ГРН
Для студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» пільгова вартість – 100 грн.
Для зарубіжних учасників – 10 євро.
Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому. Після оплати оргвнеску необхідно відправити фото або сканкопію квитанції про сплату  на електронну адресу manag.conf@gmail.com
Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції, а також в оргкомітеті конференції. Учасники, які не змогли приїхати на конференцію, але здійснили оплату оргвнеску, можуть отримати збірку тез поштою. Вартість відправки однієї збірки тез по Україні – 25 грн.; в країни СНД – 80 грн. (вартість поштових послуг, витратних матеріалів).
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.
Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію.
Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб).

Вимоги до оформлення тез
Ø       Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows;
Ø       Обсяг тексту: до 3 сторінок.
Ø       Через один інтервал, праворуч – ім’я та прізвище автора, e-mail; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання (для студентів): шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:
Сидоров Іван Іванович,
sidorov@meta.ua
Науковий керівник:
Петров І.В., к.ю.н., доц.., ФСП НТУУ «КПІ»

Ø       Назва доповіді посередині рядка (слова з  великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний. Наприклад:
Забезпечення законності у державному управлінні

Ø       Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Ø       Список використаних джерел(без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [1, с.56].

Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді

Заявка на участь в VII Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації»
Відомості про доповідача та тему доповіді:


1.   Прізвище
2.   Ім’я
3.   По батькові
4.   Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює доповідач
5.   Посада
6.   Науковий ступінь
7.   Вчене звання
8.   Назва факультету, курс (для студентів та курсантів)
9.   Тема виступу(доповіді)
10.    Секція
11.    Домашня адреса
12.    Контактні телефони (домашній, мобільний)
13.    Електронна пошта (e-mail)


Відомості про наукового керівника (для студентів та курсантів);


1.    ПІБ
2.      Посада
3.     Науковий ступінь
4.     Вчене звання


Ø      Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія.
Ø       Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «Сучасні проблеми управління».

Контакти:
·                     м. Київ, пр.. Перемоги, 37, корпус №7, каб. 122А (ст. метро “Політехнічний інститут”)
·                     manag.conf@gmail.com
·                     Пряміцин Вячеслав Юрійович тел. (063) 115 73 91
·                     Виселко Інна Вячеславівна (050) 295 47 99
З повагою, Організаційний комітет!