субота, 22 березня 2014 р.

Дні науки ФСП пройдуть з 16 по 17 квітня 2014 рокуШановні студенти, аспіранти та молоді вчені, запрошуємо Вас взяти участь у
XVІІ Міжвузівській науково-практичній конференції студентів та аспірантів ДНІ НАУКИ ФСП
«СВОБОДА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОШУКАХ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ»
16 −17 квітня 2014р.

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ:
Секція №1. Філософія: «Iнтелектуальнi пошуки свободи: подолання слiпої волi та слiпої необхiдностi»
(Муратова І. А. к.філос.н., доц., Костроміна Г. М., ст. викладач, Рубанець О.М., д.філос.н., проф.)
контактні дані: philosophy_dninauki2014@ukr.net, секретар — Герасименко Анастасія — (063) 653−03−37
Секція №2. Історія філософії та релігієзнавство: «Лише той гідний життя і свободи, хто кожен день за них іде на бій.( Гете)»(Свідло Т. М., к.філос.н., доц.)
контактні дані: maxiilan@ukr.net, секретар — Фабрикантов Максим — (093) 721−70−19
Секція №3. Соціальна філософія: «Філософські виміри освіти у формуванні гуманістичних цінностей молоді» (Сторіжко Л. В., д.філос.н., професор)
контактні дані: Lyudmila.stor@meta.ua, секретар — Анацька Н. В., ст.викладач
Секція №4. Історія: «Активізація суспільного життя в світовій історії 20 століття» (Лабур О.В., к.іст.н., доц. )
контактні дані: DniNauky.Istoria@mail.ru, секретар — Власенко Дарина — (063) 877−50−09
Секція №5.Соціологія: «Роль освіти у формуванні соціальної відповідальності», Пиголенко І. В., к.філос.н., доц., Кавун І.В., викладач.
контактні дані: sociologiyaDN@mail.ru, секретар — Куліков Валентин — (066) 266−75−78
Секція №6. Соціальна робота: «Соціальна робота як механізм підтримки та реалізації творчих пошуків сучасної молоді» (Мігалуш А.О.,викладач, Цюркало Т. І., викладач)
контактні дані: olioli4890@gmail.com, секретар — Коваль Ольга — (093) 763−47−18
Секція №7. Історія соціології«Соціологічна теорія ХІХ-ХХ століття як об'єкт інтелектуальних розвідок сучасної молоді» (Крижанівська О. П., к.філос.н., доц., Клименко М. І., ст. викладач)
контактні дані: nataliialytvyn@mail.ru, секретар — Литвин Наталія — (063) 669−75−28
Секція №8. Психологія та педагогіка: «Психологія соціальноі відповідальності» (Пузирьов Є.В., к.пед.н., доц., Бреусенко-Кузнєцов О. А., к.психол.н., доц.,  Мелащенко О.М., к.філософ.н., доцент)
контактні дані: rpiwa123@ukr.net, секретар — Залеська Р. О. — (063) 133−55−17
Секція №9. Культурологія та естетика: «Художня та наукова творчість як актуалізація свободи особистост» (Покуліта І. К., к. філос.н., доц., Ніколова Н. І., викл., Балакірова  С. Ю., к.філос.н., доц.)
контактні дані: kfsp@mail.ua,  секретарі — Лось Аліна — (093) 963−31−91 та Коваль Катерина — (068) 050−49−00
Секція № 10. Математика 21 століття:«Математичне та комп’ютерне моделювання соціально-економічних та екологічних процесів і систем» (Бахтіна Г. П., к.фіз. -мат.н., доц.)
контактні дані: pryamitsyn1@mail.ru, секретар — Пряміцин Вячеслав — (098) 959−19−47
Секція № 11.Прикладна соціологія: «Закономірності та парадокси розвитку суспільних процесів в дзеркалі емпіричної соціології» (Мельниченко А.А., доц., Іщенко А.М. ст... викл., Мельниченко С.В., викл.)
контактні дані: pr_sociology2014@ukr.net, секретар — Мельник Богдана — (096) 953−28−57
Секція № 12. Політологія: «Модернізація політичного простору сучасної України» (Радей А. С., викладач, Романовська О. В., доц.)
контактні дані: politology.dn2014@ukr.net, секретар -Воловик Яніна — (063) 997−18−91
Секція №13. Правова система: «Правове забезпечення свобод сучасної молоді та наслідки їх відповідальності» (Чепульченко Т. О., к.ю.н., доц., Мороховська Н.С., к.ф.н., доц., Тараненко М. Г., к. іст.н., доц.)
контактні дані: sokoloksana1993july@mail.ru, секретар — Сокіл Оксана — (093) 229−81−25
Секція № 14. Актуальні проблеми правової науки: «Розвиток інформаційного суспільства:реалії часу та перспективи» (Цирфа Г.О., к.іст.н., доц.,Бежевець А. М., ст...викл.)
контактні дані: kfsp@ukr.net, секретар — Капиця Алла — (093) 593−69−16
Секція №15.Адміністративний менеджмент: «Діалектика свободи та соціальної від повільності в професійній діяльності менеджера» (Архіпова Є. О., викладач, Божок О. І.,викладач)
контактні дані: conf.tpu@i.ua
Секція №16. PR: «Комунікативні технології як інструмент гармонізації суспільних протиріч» (Польська Т. Д., к. філос.н., доц.)
контактні дані: pr16@meta.ua, секретар — Шевченко Катерина — (063) 391−90−01
Секція № 17.Діалектична логіка: «Діалектика як алгебра революції» (Піхорович В. Д. , ст. викладач)
контактні дані: logika_2014@ukr.net, секретар — Аврахова Світлана — (095) 423−94−44
Секція № 18. Гендерні дослідження (круглий стіл): (Стребкова Ю. В., к.філос.н., доц.)
контактні дані: katerinka_ua94@mail.ru, секретар -Гуцалюк Катерина — (063) 471−89−96
Ярмарок проектів: куратор — проф.,к.філос.н. Федорова І.І.
секретар — Стецюра Катерина — (093)006 61 10;kateryna.stetsura@gmail.com
Для участі в конференції необхідно надіслати заявку та тези доповідей на електронну адресу
обраної Вами секції
Термін подачі заявок та тез - до 4 квітня 2014 р.
У заявці обов’язково вказати:
Прізвище; Ім’я; По-батькові; Повна назва навчального закладу, в якому навчається учасникНазва факультету, курс; Тема виступу(доповіді/проекту); Секція/Ярмарок проектів;
Електронна пошта (e-mail)
Після вичитки тези доповідей секцій та творчі роботи ярмарку проектів,які пройдуть експертизу,будуть опубліковані у збірнику конференції.
Тези доповіді будуть опубліковані тільки за умови оплати організаційного внеску у розмірі 45 грн.
Вимоги до оформлення тез доповідей секцій
Обсяг тез доповідей повинен бути в межах 2 сторінок А4. Перевищення обсягу може слугувати підставою для відмови у публікації. Мова тез доповідей — українська та російська
Основні вимоги: формат — А-4; поля: зверху, знизу, справа, зліва — 2 см; шрифт — TimesNewRoman, розмір — 14 пт., міжрядковий інтервал — 1,5. Використання таблиць, малюнків і схем небажане.
Тези доповіді готуються у текстовому редакторі Microsoft Word (*.doc) у такому порядку:
  • Назва доповіді (посередині, слова з  великої букви без крапки, жирним шрифтом);
  • Прізвище, ім’я, по-батькові автора повністю (праворуч, курсив, жирний шрифт);
  • Курс, повна назва факультету, коротка назва навчального закладу, в якому навчається доповідач (праворуч, курсив);
  • Словосполучення: «Науковий керівник» (праворуч, курсив)
  • Прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання(праворуч, курсив)
  • Через один інтервал друкується текст тез доповіді.
Приклад оформлення:
Іванов Іван Іванович
5 курс, факультет соціології і права, НТУУ «КПІ»
Науковий керівник:
Петров І.В., к.ю.н., доцент кафедри теорії права та держави ФСП НТУУ «КПІ»
Забезпечення законності у державному управлінні
Список використаних джерел(без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою:
Список використаних джерел: (без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому — номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].
Увага!Невідповідність оформлення тез доповіді наведеним вище вимогам може бути приводом відмови у публікації. Редакція повідомляє авторові тільки про рішення з приводу публікації. Редакція у випадку відмови в публікації не повертає рукописи й не вступає в теоретичні дискусії.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
Деталі на :http://vk.com/dninauki_fsp_2014 та fsp.kpi.ua
Адреса оргкомітету Днів науки ФСП НТУУ «КПІ»: 03056  м. Київ, проспект Перемоги 37, корпус 7, ауд. 122а.
Телефони оргкомітету:
Боровикова Ольга (063) 427 32 30, Пряміцин Кирило (063) 864 59 68, Боришкевич Анна (063) 633 30 71

Немає коментарів:

Дописати коментар