вівторок, 29 січня 2013 р.

Прийом документів на ОППП магістра або спеціаліста (заочна форма навчання) проходитиме з 21 січня по 1 лютого 2013 року


Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (або спеціаліста) в іншому вищому навчальному закладі або в НТУУ «КПІ» в попередні роки та бажають продовжити навчання в НТУУ «КПІ» на ОППП магістра за спеціальністю 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», на ОППП спеціаліста за спеціальностями 7.03040101 «Правознавство», 7.13010201 «Соціальна робота» на ЗАОЧНІЙ формі навчання мають особисто подати до відбіркової комісії ФСП НТУУ «КПІ» з 21 січня по 1 лютого 2013 р. (див. графік прийому документів) заяву на ім’я ректора НТУУ «КПІ», у якій вказують спеціальність, форму навчання та джерела фінансування.
Перелік необхідних документів:
1. диплом бакалавра (або спеціаліста) із додатком за відповідною спеціальністю (див. нижче) — оригінал + 2 копії (або 2 копії):
— для вступу на спеціальність 7.03040101 «Правознавство» — за напрямом підготовки 0304 «Право» (спеціальність 6.030401 «Правознавство» або колишня 6.030401 «Право»);
— для вступу на спеціальність 7.13010201 «Соціальна робота» — за спеціальністю 6.130102 «Соціальна робота» або 6.030101 «Соціологія»;
— для вступу на спеціальність 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» — за будь-якою спеціальністю.
2. медична довідка за формою 086-О, що дозволяє за станом здоров’я навчатися на спеціальності «Правознавство», видана не раніше 1 вересня 2012 р., з картою щеплень за формою 63 (оригінал або копія);
3. Ксерокопія паспорта громадянина України (стор. 1, 2 та всі з реєстрацією починаючи зі стор. 10) — 2 примірники;
4. У разі зміни прізвища, імені, по батькові після отримання диплома бакалавра (спеціаліста) — ксерокопія свідоцтва про зміну прізвища, імені, по-батькові (про шлюб чи розірвання шлюбу тощо) — 2 примірники;
5. Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (можна робити на одному аркуші разом з 1-єю з 2-х ксерокопій паспорта);
6. 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см, підписаних на звороті (прізвище, ім’я, по батькові повністю на кожній фотографії);
7. 2 поштові конверти з марками по Україні (із зазначеною зворотною адресою);
8. оригінали та ксерокопії (у 3 примірниках) документів, які підтверджують право на зарахування поза конкурсом чи інші пільги при вступі до ВНЗ (перелік необхідних документів уточнити індивідуально залежно від пільгової категорії);
9. ксерокопії матеріалів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, матеріали конференцій, дипломи за призові місця на конкурсах наукових робіт, студентських олімпіадах тощо) — за відповідною спеціальністю (за їх наявності). Для статей та матеріалів конференцій необхідно зробити ксерокопії титульного аркуша та його звороту (з бібліографічним описом збірника/журналу), сторінки змісту з власним прізвищем та ініціалами та назвою статті/доповіді та всіх сторінок, на яких міститься власна стаття або доповідь на конференції.
10. 1 паперова папка з зав’язками (за можливості).
Паспорт громадянина України, військовий квиток або приписне свідоцтво, оригінал диплома бакалавра (спеціаліста) з додатком, оригінал медичної довідки за формою 086-О з картою щеплень за формою 63, документи, що дають право на пільги, встановлені чинним законодавством України, документи, які підтверджують творчі фахові досягнення, разом з їх копіями вступник пред’являє особисто до відбіркової комісії ФСП НТУУ «КПІ» в терміни, визначені для подання документів.
Копії документів завіряються безкоштовно відбірковою комісією ФСП НТУУ «КПІ» або нотаріально. Наявність оригіналів документів при поданні копій обов’язкова. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
Комплексні фахові випробування відбудуться 4 та 5 лютого 2013 р. (див. розклад комплексних фахових випробувань).
На вступне випробування вступникам з інших ВНЗ та з НТУУ «КПІ» випусків попередніх років при собі обов’язково мати: паспорт громадянина України, посвідчення-перепустку (видається напередодні або в день вступного випробування відбірковою комісією ФСП НТУУ «КПІ»), письмове приладдя синього або чорного кольору.
Оголошення рейтингових списків проводиться 6 лютого 2013 р.
Зарахування на навчання на ОППП спеціаліста за підсумками конкурсного відбору та за умови подання у встановлений термін (перший чотири дні, а у разі необхідності, другий та інші три дні) оригіналів диплома бакалавра (або спеціаліста) і медичної довідки за формою 086-О проводиться до 14 лютого 2013 р.
Вартість навчання на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб на 2012/2013 навчальний рік на ОППП магістра та спеціаліста на ЗАОЧНІЙ формі навчання для громадян України складає 9130 грн. за навчальний рік. Оплата здійснюється посеместрово.
Термін навчання на заочній формі навчання складає на ОППП магістра: за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» — 1 рік 6 місяців (1,5 навчальні роки), на ОППП спеціаліста для всіх спеціальностей — 1 рік.

Немає коментарів:

Дописати коментар